Kan personer under 18 år dömas till fängelse?

2019-08-31 i Påföljder
FRÅGA
Kan personer under 18 år dömmas till fängelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i brottsbalken (BrB).

Ålder och fängelse

Om en person som inte har fyllt 15 år begår brott, så får inte domstolen utdöma någon påföljd för brottet. Personer under 15 år kan därför inte dömas till fängelse. En person, som är 15-17 år gammal, kan dömas till fängelse om det föreligger synnerliga skäl. Det främsta skälet till att fängelse utdöms för en så ung person är att brottet har ett högt straffvärde. Straffvärde är det mått på en brottslig gärnings allvarlighet som kan uttryckas i, exempelvis, x antal år av fängelse. Ju allvarligare gärningen är, desto högre blir straffvärdet. Fängelse för ungdomar döms alltså endast ut vid allvarligare former av brottsligt handlande.

Ovanstående följer av 1 kap. 6 §, 30 kap. 5 § BrB samt propositionen till BrB, prop. 1987/88:120 s. 103.

Ålder och strafflängd

Om fängelse skulle väljas som påföljd, tar lagen hänsyn till att en ung, omyndig person inte har en fullt utvecklad ansvarsförmåga. Detta leder till att brottet anses ha ett lägre straffvärde i jämförelse med om samma brott hade begåtts av en fullt utvecklad, vuxen person. Exakt hur mycket kortare straff som döms ut avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Ovanstående följer av regler som finns i 29 kap. 7 § BrB.

Sammanfattningsvis

Personer under 18 år, kan under vissa omständigheter, dömas till fängelse. Fängelsestraffet blir emellertid kortare än vad det hade blivit om brottet hade begåtts av en vuxen person.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA90Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1081)
2019-09-17 Vad krävs för att få sitta i fängelse vid stöldbrott?
2019-09-15 Böter och indraget körkort - Dubbelt straff?
2019-09-06 Hur länge finns snatteri i belastningsregistret?
2019-09-06 Paragraf 7-utredning och Kriminalvårdens personutredning

Alla besvarade frågor (72857)