Kan ordförande i en samfällighet förbjuda en annan medlem att nyttja gemensamhetsanläggningen?

Vi har en sommarstuga som ingår i gemensamhetsanläggning för vatten.

En medlem i samfällighetsföreningen (tillika ordförande) vill nu förbjuda oss att använda vattnet vintertid med hänvisning till att vi förstör vattenkvaliteten för hans fastighet. Anledningen är att vi stänger av/på vattnet vid våra besök. Så gör även andra medlemmar i samfälligheten o har sagt det till honom. Det här problemet har uppstått nu efter nästan tjugo år.

Rörmokare vi pratat med säger att vi är i vår fulla rätt att stänga av/på vattnet när vi vill o rekommenderar vår ordf att installera ett filter för att råda bot på sina upplevda problem (vilket han vägrar). Mäklare vi pratat med säger samma sak (vi håller på att sälja stugan).

Kan en medlem i en samfällighet förbjuda en annan medlem att nyttja det som ingår i gemensamhetsanläggningen hela eller del av året? Till ex väg, vatten, brygga. Finns detta stipulerat i någon lag för gemensamhetsanläggningar?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Lawline:

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: lag om förvaltning av samfälligheter.

Kan en medlem i en samfällighet förbjuda en annan medlem att nyttja gemensamhetsanläggningen?
Ni förvaltar vattensystemet i en samfällighetsförening. Enligt 18§ så är ändamålet för förening att förvalta den samfällighet som föreningen var gjord för. Det stipuleras i lag att samfällighetsföreningen ska tillvarata alla medlemmars gemensamma bästa, se 19§. En samfällighetsförening styrs av en styrelse som medlemmarna väljer ut, de har ansvaret att ta hand om den löpande förvaltningen av gemensamhetsanläggningen och dess angelägenheter, 35§ och de ska göra detta i enlighet med lag och föreningsstadgarna. Om stadgarna strider mot lagen så gäller lagen först. När de beslutar om saker för förvaltningen så ska styrelsen rösta om detta, 38§ och det beslut som får flest röster ska genomföras om inte annat skrivs i stadgarna. Om en ledamot har personligt intresse i frågan så får denna inte va med och rösta, se 36§.

Vad innebär dessa regler i ditt fall? Kort och gott innebär det att en styrelseledamot får inte ta beslut egenhändigt på detta vis utan måste kalla till en styrelseträff och styrelsen har till ansvar att kalla till en föreningsstämma där man får rösta om saken. Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst, se 49§. Det beslut som får bifall från mer än 50% av rösterna ska verkställas.


Sammanfattningvis så kan det sägas att ordförande av föreningen får inte bestämma över medlemmarnas användning av gemensamhetsanläggningar som denna ordförande har gjort. Ni borde därför fortsätta använda anläggningen som vanligt. Samfällighetsföreningen kan istället bestämma att fixa problemet med olika filter eller dylikt som ni har rekommenderat vilket är mer i linje med samfällighetsföreningens ändamål att ta hand om alla medlemmars intressen.

Jag hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Har du följdfrågor kan du ställa dem till mig på Binh.Tran@lawline.se så kan jag besvara dessa.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000