Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?

Jag är enda efterlevnad efter min bror. När hans fru dog fanns testamente där deras egendom skulle tillfalla Cancerfonden. När min bror dog återfinns inte testamentet i original. Nu när bouppteckningen kommit tillbaka till mig står där Cancerfonden som universiel. Betyder detta att jag hans syster inte ärver ngt efter min bror?

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Går det att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?

Jag tolkar det som att du är den enda efterlevande arvingen efter din bror och kommer redogöra därefter. I samband med fruns död övergick all hennes egendom till honom. Jag tolkar det vidare som att de gemensamt upprättat ett testamente där de anger att den kvarvarande egendomen vid sista makens död ska tillfalla Cancerfonden. Ett testamente går före den legala arvsordningen, vilket innebär att du inte ärver honom om testamentet är giltigt.

Kopia av testamente

När du skriver att testamentet inte återfinns i original tolkar jag det som att det endast finns en kopia. Ett foto av testamentet har exempelvis godkänts enligt rättspraxis. För att en kopia av ett testamente ska vara giltigt krävs det först och främst att testamentet uppfyller formkraven för ett testamente. Dessa är att det ska vara en skriftlig handling som är undertecknad av testatorn och två vittnen. Detta framgår av 10 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). För att kopian ska vara giltig krävs det att det saknas misstankar om att kopians innehåll inte överensstämmer med originalet.

Var testamentet återkallat?

Vidare för att kopian ska godtas krävs att originalet inte är återkallat. Ett testamente är återkallat om testatorn exempelvis upprättat ett nytt, förstört det gamla eller framfört att testamentet inte överensstämmer med hens vilja, 10 kap 5 § ÄB. Kan du bevisa att testamentet bör ha varit återkallat kan testamentet bli ogiltigt.

Ogiltighetsgrunderna för testamente

Om testatorn inte var behörig att förfoga över sin kvarlåtenskap blir testamentet ogiltigt. Detsamma gäller för testamente som inte är upprättat i enlighet med formkraven (13 kap 1 § ÄB). Har testamentet upprättats under påverkning av psykisk störning (13 kap 2 § ÄB) eller har någon annan på ett otillbörligt sätt förmått testatorn att upprätta testamentet blir det också ogiltigt (13 kap 3 § ÄB). Om du vill påkalla att testamentet är ogiltigt måste du göra det inom 6 månader från att du blev delgiven testamentet, 14 kap 5 § ÄB.

Vad innebär detta för dig?

Om det vid fruns död funnits ett original där deras gemensamma vilja om att skänka kvarlåtenskapen till Cancerfonden framgick och det inte finns anledning att ifrågasätta att den viljan fortfarande kvarstod vid din brors död, resulterar det i att fonden ärver allt. Förutsatt att kopian godtas kommer du alltså inte att ärva från honom, utan fonden blir ensam arvtagare i form av universell testamentstagare, 11 kap 10 § 2 st. ÄB.

Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar! Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Josefine JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning