Kan någon som är dement skriva ett testamente?

2018-09-30 i Testamente
FRÅGA
ARV frågaMin faster har skrivit till mig att jag kommer att få ärva pengar från henne.Hon har inga egna barn och min faster har mig kvar i livet har bett mig ärva. Hon är dement och har en god man som förvaltar hennes pengar. God man har överförmyndare och överförmyndaren.Min fråga är skall jag skriva ett testamente medans hon är dement, eller kan jag få pengar i förskott av henne på något sätt. Det gick när vi testamenterade 100.000 till ett byggde gård och då krävdes 2 vittnen.Hon är 85 år och ingen användning av pengarna i sig. Det rör sig om ett par miljoner, kan man göra på något sätt?mvh
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vad krävs för ett giltigt testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Bland annat ska testamentet skriftligt och bevittnat av två personer (se 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Om inte dessa formkrav är uppfyllda är inte heller testamentet giltigt (se 13 kap. 1 § ÄB).

Även om testamentet uppfyller formkraven kan det förklaras ogiltigt om det upprättades "under påverkan av psykisk sjukdom" (se 13 kap. 2 § ÄB).

Kan din dementa faster skriva ett testamente?

Att din faster är dement och har blivit förordnad en god man påverkar inte hennes möjlighet att uppfylla formkraven för ett testamente.

Det kan dock ifrågasättas om demens kan medföra att testamentet anses ha upprättats under påverkan av en psykisk störning och därmed kan förklaras ogiltigt. Svaret bör vara att demens inte i sig behöver utesluta någon från att upprätta ett testamente. För att ett testamente ska kunna ogiltigförklaras på den grunden krävs nämligen att testatorn på grund av den psykiska sjukdomen inte varit medveten om/förmögen att förstå innehållet i handlingen.

Förutsatt att din faster har förmåga att förstå vad hon gör när testamentet skrivs, kan hon alltså skriva ett giltigt testamente.

Sammanfattning och råd

Att din faster är dement och har förordnats en god man utesluter inte i sig att hon skulle kunna skriva ett testamente. Om hon skriver ett testamente utan att vara påverkad av sjukdomen, är testamentet giltigt förutsatt att formkraven också är uppfyllda.

Jag kan tyvärr inte svara på om testamente eller gåva är att föredra i er situation, utan det är något som ni sinsemellan måste komma överens om. Jag råder er dock till att försöka klara upp detta medan hon fortfarande är frisk nog att framföra sin vilja.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)