FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/01/2022

Kan någon annan än dödsbodelägarna sköta dödsboet utan dödsbodelägarnas skriftliga tillåtelse?

Hej jag har en farbror som har gått bort, han hade inga barn eller fru/sambo utan levt helt själv. Båda föräldrarna är också döda men finns 3 syskon kvar i livet. Dock har ett av syskonbarnet hjälp han lite på sista tiden med diverse praktiska saker. Nu till min fråga vilka blir dödsbodelägare? För ingen av syskonen har fått någon information och dödsannons är redan ute , kan syskonbarn sköta dödsboet utan att få syskonens skriftliga tillåtelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga berör förvaltning av dödsbo varför ärvdabalken (ÄB) är tillämplig.

Den legala arvsordningen

Enligt ärvdabalken ställs det upp en turordning som visar i vilken ordning vem har rätt till arv. Turordningslistan går utefter den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen har den avlidnes bröstarvingar (barn och barnbarn) i första hand rätt till den avlidnes kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne som i detta fall saknar bröstarvingar och föräldrar i livet, ärver mycket riktigt den avlidnes syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Syskonbarn träder in i det fall ett syskon är avlidet. Eftersom att din farbror inte har varken make barn eller föräldrar vid liv, men alla syskon vid liv (som jag förstått det) blir alltså hans syskon i första hand dödsbodelägare. Huvudregeln är att dödsbodelägarna tillsammans ska förvalta dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Det första man brukar behöva för att komma igång och hantera dödsboet är ett dödsfallsintyg. För mer information om dödsfallsintyg och hur ni kan beställa det läs här.

Syskonen kan välja att avstå från arvet

Det är dock möjligt för syskonen att avsäga sig arvet efter dödsfallet genom ett arvsavstående. Arvsavstående innebär att arvet då fördelas till dem avlidnes legala arvingar som står näst i tur till arv efter den som avstår (syskonbarn i ert fall). Om syskonen väljer att avstå från arvet är dem inte längre att klassas som dödsbodelägare och blir inte heller skyldiga att förvalta dödsboet. Avståendet av arvet ska ske skriftligen och inges till Skatteverket i samband med bouppteckningen (som ska inges till skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet 20 kap 1 § ÄB).

Möjligheten att låta annan förvalta dödsboet genom skriftlig fullmakt

Om syskonen inte vill avsäga säg sin arvsrätt finns istället möjlighet att låta annan sköta förvaltningen av dödsboet genom att skriva en fullmakt till någon annan som de önskar ska sköta förvaltningen av dödsboet, i ditt fall syskonbarn. Finns det flera dödsbodelägare krävs fullmakt från alla dödsbodelägare.

Sammanfattning

Eftersom att din farbror inte har varken make barn eller föräldrar vid liv, men alla syskon vid liv (som jag förstått det) blir hans syskon i första hand dödsbodelägare. Huvudregeln är att dödsbodelägarna tillsammans ska förvalta dödsboet. Syskonen kan dock välja att avsäga sig arvet och har då inte heller någon skyldighet att förvalta dödsboet. Avståendet av arvet ska ske skriftligen och inges till Skatteverket. Arvet ska då istället fördelas och förvaltas av syskonbarn. Det finns även en möjlighet för dödsbodelägarna att låta annan sköta förvaltningen av dödsboet genom en skriftlig fullmakt. Syskonbarn kan alltså inte sköta dödsboet utan syskonens skiftliga tillåtelse då dödsboet i huvudregeln ska förvaltas av dödsbodelägarna.

Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig på nytt.

Vänligen,

Hanna HaavistoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”