Kan mormor testamentera sin sommarstuga till mig & min syster?

2017-01-29 i Testamente
FRÅGA
Kan mormor testamentera sin sommarstuga till mig & min syster? Min moster har avlidit och mormor vill inte att mosters man tar del av sommarstugan i arvet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar ni här.

Eftersom ni inte nämner några fler morbröder eller mostrar utgår jag ifrån att er mormor inte har några fler barn än er mamma och er moster.

Er mosters man har ingen arvsrätt

När er mormor avlider är det som utgångspunkt hennes barn, dvs. er moster och er mamma, som ska ärva hennes kvarlåtenskap. (Kvarlåtenskap är ett annat ord för all den egendom som er mormor efterlämnar då hon avlider.) Detta framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 1 stycket.

Om er moster inte längre lever ärver er mosters barn hennes del istället, enligt Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 2 stycket. Om din moster inte lever och inte har några barn som kan ärva hennes del går istället er mosters del till er mamma. Om er mamma inte lever ärver du och din syster i er mammas ställe. Er mosters man har ingen arvsrätt efter er mormor, det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 4§.

Kan er mormor testamentera sommarstugan till er?

Er mormor kan i princip testamentera vad hon vill till vem hon vill. Det enda som begränsar er mormors rätt att testamentera egendom är det så kallade laglottsskyddet, som finns i Ärvdabalkens 7 kap. 1§.

Laglottsskyddet innebär att er mormors bröstarvingar (hennes barn, eller barnbarn om inte barnen lever) enligt lag alltid har rätt att få ut minst deras laglotter. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. laglotten är hälften av det som bröstarvingen skulle fått om det inte fanns något testamente.

Exempel: Om er mormors kvarlåtenskap (inklusive sommarstugan) uppgår till 100 000 kr när hon avlider och er mamma är er mormors enda levande barn så ärver er mamma dessa 100 000 kr, om inget testamente finns. Hennes arvslott blir alltså 100 000 kr. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. 50 000 kr i detta fallet.

Rätten till laglotten gäller oavsett vad som står i ett eventuellt testamente. Om er mormor testamenterar sommarstugan till er och det innebär att en bröstarvinge inte får ut sin laglott kan bröstarvingen begära jämkning av testamentet, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 3§ 1 stycket. Detta måste ske inom 6 månader från att bröstarvingen delgavs testamentet. Du och din syster kan då tvingas dela med er av så stor del av ert arv att den bröstarvingen kan få ut sin laglott.

Om jämkning av testamentet inte sker inom 6 månader så gäller er mormors testamente, även om det innebär att en bröstarvinge inte får ut sin laglott. Det framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 3§ 3 stycket.

Svaret på frågan om er mormor kan testamentera sin sommarstuga till dig och din syster är alltså ja, så länge det inte innebär att någon bröstarvinge inte får ut sin laglott.

Värt att tänka på är att det endast är er mormors bröstarvingar som kan begära jämkning av testamentet, dvs. er avlidna mosters eventuella barn och er mamma om hon lever. Om dem väljer att inte begära jämkning av testamentet gäller testamentet ändå, oavsett om de inte får ut sin laglott. Om er mormor vill att ni skall ärva sommarstugan kan det alltså finnas anledning för er mormor att testamentera den till er oavsett om det innebär att någon bröstarvinge inte får ut sin laglott eftersom det inte är säkert att den bröstarvingen begär jämkning.

Hoppas att detta var svar på er fråga! Om ni har fler frågor angående arvet efter er mormor är ni välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95761)