FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2024

Kan missbruk räknas i förmildrande riktning i en rättegång?

Hej. Jag har blivit polisanmäld för stöld av kredit kort o utag av pengar ca 15000. Jag har erkänt min handling och även försökt att göra en återbetalning överenskommelse med dem. Det hela har berott på att min sambo och jag har spelmissbruk jag har mått dåligt inombords väldigt mycket pga spelet o min tillvaro med hälso problem och arbetslöshet och ekonomin. Har aldrig gjort det med uppsåt men pressen blev för stor ifrån hennes krav på att jag skulle hela tiden fixa pengar mm. Kan dessa saker göra att rätten ger villkorligt eller böter istället.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har du blivit polisanmäld för stöld av ett kreditkort samt för att ha tagit ut pengar på kortet. Du lider av ett spelmissbruk samt andra hälsoproblem och undrar nu ifall dessa kan beaktas av rätten vid en eventuell rättegång. För att ta reda på det vänder vi oss till brottsbalken (BrB).


Vad är förmildrande omständigheter?

I 29 kap. 3 § BrB stadgas ett antal omständigheter som ska beaktas av rätten i förmildrande riktning. Det betyder att om någon av omständigheterna föreligger, exempelvis om brottet har skett pga en allvarlig psykisk störning eller om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla, så ska straffvärdet på brottet sättas ned. Man kan alltså få ett mindre/lindrigare straff.

Detta skulle kunna resultera i att ett brott som annars ger fängelse sätts ned till villkorlig dom eller skyddstillsyn.


Allvarlig psykisk störning som förmildrande omständighet.

I 29 kap. 3 § p. 2 anges att en sådan förmildrande omständighet föreligger då ”den tilltalade till följd av en allvarlig psykisk störning haft nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd eller att anpassa sitt handlande efter en sådan insikt eller annars till följd av en psykisk störning, sinnesrörelse eller av någon annan orsak haft nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande”.

I litteraturen har det ansetts att vissa svårartade abstinenstillstånd som föranletts av missbruk är att räkna i förmildrande riktning om de resulterar i ett beteende av psykotisk art. Även allvarliga depressioner med självmordstankar som har haft påverkan på beteendet har räknats som förmildrande omständigheter.


Kan detta appliceras i ditt fall?

Jag kan inte svara på om någon av dessa omständigheter föreligger i ditt fall. Det kräver mycket mer information och en djupare utredning av alla relevanta omständigheter. Det ska också sägas att kraven för att en sådan förmildrande omständighet ska anses föreligga är relativt höga.


Sammanfattning och slutliga råd.

Som sagt kan jag inte svara på om detta går att applicera i ditt fall. Jag rekommenderar dig att prata med en jurist som inriktar sig just på straffrätt och försvar för en djupare bedömning och för hjälp i en eventuell rättegång.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo