Kan mina särkullbarn ärva mig?

Hej!


Jag är gift. Min man har två barn i tidigare förhållande och vi har två gemensamma barn.

Vi har väldigt olika tankar kring ekonomi. Så pass olika att vi inte kan hålla sams om detta.

Funder nu på att bodela inom äktenskapet.

När jag läser på så innebär detta dock att min man ärver även min enskilda egendom om jag dör, såvida jag inte testamenterar den till mina barn?

Mina särkullebarn kan inte ärva mig? Det enda sättet de kan ärva mig på är om jag dör först, min egendom tillfaller min man, även han dör kort senare och våra egendomar delas upp på barnen? Eller ärver mina barn hela min del då?

MVH Helena W

Lawline svarar

Hej Helena och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regeln är att när den ena maken dör så får den andre maken allt. Det finns dock undantag till detta, bland annat i 3 kapitlet 1 § 1 st ärvdabalken som möjliggör att särkullbarn alltid har rätt att få ut sin laglott direkt vid sin förälders bortgång. De gemensamma barnen som du och din man har tillsammans ärver dock först när ni båda gått bort och har då så kallad efterarvsrätt.

Enligt 3 kap 9 § ÄB kan dock dina barn från ditt tidigare förhållande avstå från sitt arv till förmån för din make och därmed välja att först få ut sitt arv först när din make gått bort. Detta innebär att samtliga barn då istället får efterarvsrätt.

Dessutom finns en basbeloppsregel i 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken, som går före eventuellt testamente eller särkullbarns direkta rätt till arvslott. Denna skyddsregel (för den efterlevande maken då) innebär att den efterlevande maken har rätt att få ut egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (enligt socialförsäkringsbalken). För 2020 ligger basbeloppet på 47 300 kr. Observera att det bara är när värdet av den efterlevande makens egendom inte motsvarar fyra prisbasbelopp som denne har rätt att inskränka på särkullbarnens arv.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Önskar dig lycka till och allt gott i framtiden!

Suana TaficRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning