Kan mina grannar bevittna mitt testamente?

Hej ! Min mamma ska underteckna sitt testamente och få det bevittnat av två personer. Nu undrar hon om det är godkänt att låta ett gift par bevittna underskriften och sedan själva skriva under. Makarna är inte på något sätt nära min mamma, utan endast grannar.

Tacksam för ett snabbt svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och har undertecknats av testator. När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också och underteckna handlingen. Vittnena ska veta om att det är ett testamente de bevittnar men de måste inte veta exakt vad som står i handlingen, 10:1 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

För att få vara testamentsvittne måste man vara över 15 år gammal och inte lida av en psykisk störning som gör det svårt att förstå vad vittnesbekräftelsen innebär. Om man är testatorns make, sambo, syskon eller står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag får man inte vara vittne, 10:4 ÄB.

Sammanfattningsvis: Att din mammas grannar är testamentsvittnen går bra om de är över 15 år, inte lider av en psykisk störning, är hennes make, sambo, syskon, står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till henne. Det finns inget krav på hur mycket eller lite man måste känna personen för att få bevittna personens testamente. Vittnena och testatorn måste dock närvara samtidigt när handlingen skrivs under.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning