Kan min syster testamentera bort sin andel i vårt sommarhus som vi fått som gåva av våra andra syskon som enskild egendom?

Kan min syster testamentera bort sin andel i vårt sommarhus som vi fått som gåva av våra andra syskon som enskild egendom

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om samägande av fastighet hittar du i Lagen om samäganderätt (SamägandeL) och regler om testamente i Ärvdabalken (ÄB)

Eftersom du och din syster har fått sommarhuset tillsammans så utgår jag ifrån att ni samäger det, vilket gör att samägandelagen kan tillämpas. Enligt 2 § Samägandelagen ska beslut som rör sommarhuset i sin helhet fattas med alla delägares samtycke som utgångspunkt. Varje delägare har däremot rätt att själv förfoga över sin egen andel.
Eftersom din syster har fått en andel i sommarhuset och därmed äger den andelen så har hon rätt att förfoga över sin andel och kan välja att testamentera bort den. (9 kap. 1 § ÄB)
Även om din syster är gift kan hon testamentera bort sin andel i sommarhuset eftersom den varit en gåva som enskild egendom och därmed inte ska vara med i någon bodelning (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken)

Din syster kan alltså testamentera bort sin andel i sommarhuset om hon vill det.

Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lisette Andersson OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning