Kan min mors egendom tillfalla fars särkullbarn?

2021-08-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa gick bort för en tid sedan och nu är det dags för bouppteckning. Mina föräldrar byggde ett hus tillsammans i början på 80-talet och de gifte sig 89 . Min mamma står på lånen och även på huset. Det finns inga övriga tillgångar. Min pappa har ett barn från ett tidigare förhållande. Nu till frågan: Har hans barn rätt att få del av värdet för huset, eller tillfaller värdet av huset min mamma?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är att barnet från det tidigare förhållande som vi i juridiska termer kallar särkullbarn högst sannolikt har rätt att få ta del av värdet av huset.

Din fars del av fastigheten beräknas vid bodelning

Innan arvsskiftet efter din far kan göras måste först en bodelning upprättas (23 kap. 1 § ärvdabalk [ÄB]). Vid bodelning fastställs hur stor del av din mor och fars gemensamma egendomsmassa som tillhör din far. Den gemensamma egendomsmassan som ska ingå i bodelning är sådant vi brukar kalla för giftorättsgods. Allt som inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord, gåva eller testamente är giftorättsgods (7 kap. 2 § äktenskapsbalk). Baserat på informationen i din fråga antar jag att även din mor och fars hus är giftorättsgods, oavsett vem som äger egendomen.

Är huset den enda tillgången delas värdet av huset med avdrag för skulder lika mellan din mor och far.

Har särkullbarn rätt att ta arv?

Barn födda utanför det vid dödstillfället aktuella äktenskapet kallas i juridiska termer för särkullbarn. Särkullbarn har liksom barn födda inom det vid dödstillfället aktuella äktenskapet lika rätt till arv (2 kap. 1 § ÄB). Har din far dig och det andra barnet tar ni lika delar, 50 % var, av den egendom han lämnar efter dig. Till skillnad från barn födda inom det aktuella äktenskapet har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt. Barn födda inom äktenskapet måste emellertid vänta på sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider (3 kap. 1 § ÄB). Din halva tillfaller således först din mor.

Även särkullbarn kan välja att låta bli sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider (3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarnet erhåller då, liksom du, en kvotdel i den efterlevande makes totala egendomsmassa. Din mor får då under sin livstid behålla värdet av huset, men den del av värdet som tillhör särkullbarnet "öronmärks".

Särkullbarnets arv efter din far baseras på dennes del av husets värde. Arvsskiftet efter bodelning kan se ut så här:

Husets värde efter skulder: 2 000 000 kr

Din fars del efter bodelning: 1 000 000 kr

Din mors del efter bodelning: 1 000 000 kr

Din del av arvet som tillfaller din mor: 50 % av 1 000 000 kr = 500 000 kr (din kvotdel: ¼)

Särkullbarns arv: 50 % av 1 000 000 kr = 500 000 kr (eller kvotdel ¼)

Av husets värde tillfaller i detta exempel 75 % av husets värde din mor. 25 % tillfaller särkullbarnet. Väljer särkullbarnet att avstå sitt arv till förmån för din mor får denne senare ta del av 25 % av hennes efterlämnade egendom.

Sammanfattningsvis har särkullbarnet rätt att ta del av värdet på huset. Det finns emellertid en möjlighet för särkullbarnet att liksom du invänta din mors bortgång. Särkullbarnet får då i stället en kvotdel i din mors efterlämnade egendom som kan öka eller minska.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1237)
2021-10-26 Fördelning av kvarlåtenskap när det finns gemensamma barn och barn sedan tidigare
2021-10-22 Kan man avtala om att särkullebarn inte ska kunna få ut sitt arv direkt?
2021-10-19 Har jag och mina syskon rätt att ärva vår far?
2021-10-17 Hur fördelas arvet om det finns ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (96551)