Kan min morbror vidimera min framtidsfullmakt?

2020-06-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Får min morbror och hans sambo vidimera min framtidsfullmakt? Jag är 40 år, singel utan barn så jag tänker att det är bra att ha sådana skrivna till mina syskon.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag om framtidsfullmakter och ärvdabalken kommer att bli aktuell för att svara på din fråga.

Formkrav för framtidsfullmakt

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs det att den ska vara skriftlig, 4 § första stycket lag om framtidsfullmakter. Du är över 40 år gammal vilket innebär att du även uppfyller ålderskravet som är 18 år för att skriva en framtidsfullmakt.

Din framtidsfullmakt ska bevittnas av två personer när undertecknande ska ske eller så kan de (vittnen) intyga om att du har skrivit under fullmakten, 4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter.

De två personer som bevittnar din framtidsfullmakt ska ha förstått att det handlar om en framtidsfullmakt och de ska vidimera framtidsfullmakten med sina signaturer, 4 § andra stycket lag om framtidsfullmakter.

Vilka som inte får bevittna framtidsfullmakter

Lag om framtidsfullmakter reglerar inte frågan om vem som får bevittna din framtidsfullmakt, utan lagen hänvisar istället till ärvdabalkens vittnesregler i 10 kap. 4 § första stycket. Enligt 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken så får inte;

- personer under 15 år,

- personer med psykisk störning,

- make eller sambo,

- syskon,

- föräldrar,

- far- och morföräldrar och

- upp- och nedstigande släktskap till dig vittna din framtidsfullmakt.

Din morbror och hans sambo kan vidimera framtidsfullmakten

Din morbror omfattas inte av upp- och nedstigande led vilket innebär att han kan vidimera din framtidsfullmakt och det samma gäller för hans sambo, men det rekommenderas inte då det kan föreligga vinning av framtidsfullmakten. Detta innebär att det finns en risk för att framtidsfullmakten blir ogiltig. Med hänsyn till att det kan föreligga vinning av framtidsfullmakten, rekommenderar jag inte att de personer som är släkt till dig vidimerar din framtidsfullmakt.

Sammanfattningsvis så innebär det att din morbror och hans sambo kan vidimera din framtidsfullmakt men det rekommenderas inte, då det kan föreligga vinning av framtidsfullmakten och det innebär att det finns en risk för att framtidsfullmakten blir ogiltig.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3569)
2021-01-23 Är ett testamente rörande vårdnad av barn bindande?
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?

Alla besvarade frågor (88370)