Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

Min man och jag köpte en bostadsrätt tillsammans när vi blev sambos. Vi äger 50% var av bostaden, men han betalade hela kontantinsatsen vid köpet. Eftersom vi varken skrev ett samboavtal eller ett skuldebrev så vet jag att jag hade haft juridisk rätt till halva kontantinsatsen om vi hade separerat som sambos. Vi har dock gift oss sedan dess, och kommer nu genomgå en skilsmässa. Den totala tiden vi har levt tillsammans är kortare tid än 5 år, varför vår bodelning kommer jämkas enligt 5-årsregeln. Min fråga är dock om kontaktinsatsen han betalade när vi blev sambos hör till det giftorättsgods som han anses äga, eller om det ses som vårt gemensamma giftorättsgods och ska fördelas som det hade gjort om vi varit sambos istället för gifta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I bouppteckningen ska kontantinsatsen redovisas som giftorättsgods. Nedan kommer en förklaring.

Samboegendom

Två personer som lever stadigvarande tillsammans i ett parförhållande räknas som sambos enligt 1 § sambolagen. Det som räknas som samboegendom är den gemensamma bostaden och det bohag som hör till, det vill säga de möbler som är inköpta till lägenheten, se 3 § sambolagen. Eftersom ni köpte bostaden för att bo där tillsammans är bostaden samboegendom. Det spelar ingen roll vem av er som har betalat för lägenheten, se 3 § sambolagen. I ert fall har ni inget samboavtal, där det framgår att ni har avtalat bort sambolagen, eller att era tillgångar ska utgöra enskild samboegendom, se 9 § sambolagen.

Samboförhållande upphör

Om samborna ingår äktenskap upphör samboförhållandet att gälla, se 2 § sambolagen. Av ditt brev framgår det inte om ni skrev ett äktenskapsförord när ni ingick äktenskapet, men jag tolkar det som ni inte har ett avtal.

Giftorättsgods

Er samboegendom (Bostaden) övergick till att bli giftorättsgods i och med äktenskapet eftersom det inte fanns några regleringar om att den skulle utgöra enskild egendom, se 7 kap 1 § äktenskapsbalken.

Bodelning

Nu när ni ska skilja er ska ni göra en bodelning enligt 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Där ska giftorättsegendomen ingå, se 10 kap 1 § äktenskapsbalken. Alla tillgångar och skulder ska räknas in, därmed även kontantinsatsen, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken.

Jämkning av bodelning

Precis som du skriver finns det möjlighet att jämka bodelningen om äktenskapet upphört inom fem år enligt 12 kap 3 § äktenskapsbalken. Principen ger en möjlighet att jämka med en avtagande faktor om 20 % per år. Det vill säga om ni varit gifta i ett år, går det för den ena maken att jämka med 80 %, nästa år 60 % och så vidare.

För att kunna tillämpa 12 kap 3 § äktenskapsbalken, är det viktigt att förstå bakgrunden till lagen. Möjligheten kom till för att ge ett skydd åt den ekonomiskt svagare parten i äktenskapet. Det vill säga om den ena maken exempelvis inte har arbetat, utan tagit hand om hemmet, eller om den part som vid äktenskapets ingående var den som betalade större delen av alla investeringar, men som senare har fått väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden, då ska en möjlighet att jämka ges till den som är i behov av jämkning. Regeln syftar även till att motverka möjligheten att gifta till sig pengar. Regeln tillämpas restriktivt, och tar sikte på om det finns äktenskapsförord som leder till skevdelning, utgångspunkten är att en bodelning ska ske enligt likadelningsprincipen, se 11 kap 3 § äktenskapsbalken.

Sammanfattning

Ni har inga avtal om att bostaden utgör enskild egendom, den är därför giftorättsgods. Även skulder och andra tillgångar är giftorättsgods om inget annat framgår av ett äktenskapsförord, därmed även kontantinsatsen. Allt giftorättsgods ska delas lika vid en bodelning efter äktenskapsskillnad. Möjligheten att jämka en bodelning med anledning av att förhållandet är kortvarigt finns om det föreligger starka skäl, eller om det blir en uppenbar skevdelning. Regeln tillämpas restriktivt, och utgångspunkten är att bodelning ska ske genom likadelning. Kontantinsatsen ska därför ingå i bodelningen utan jämkning. Om du behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal, eller bestrida jämkningen är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000