Kan min man göra mig arvlös genom sitt testamente?

2019-08-06 i Testamente
FRÅGA
I testamentet står det att skulle min man avlida före mig så skall all kvarlåtenskap med full oinskränkt äganderätt tillfalla hans dotter. Det ska vara hennes enskilda egendom.Betyder det att jag som hustru mister hus och hem om min man avlider före mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt så undrar du om din man kan göra dig arvlös genom sitt testamente.

I ärvdabalken (ÄB) finns det regler om vad som gäller i din situation.

Du har alltid rätt till ett värde av fyra prisbasbelopp

Först och främst – nej, din man kan inte göra dig helt arvlös. Det beror på att du som maka alltid har rätt att få ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp när din make dör (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Din mans testamente gäller alltså inte i det avseendet att det gör dig arvlös.

I de fyra prisbasbeloppen ingår din andel från er bodelning samt eventuell enskild egendom som du äger. Det innebär att du endast ärver din man i den mån som värdet av bodelningen och din enskilda egendom inte räcker upp till fyra prisbasbelopp.

Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor, men ändras varje år. Fyra prisbasbelopp motsvarar idag 186 000 kronor. Om din make skulle avlida i år innebär det att du skulle vara garanterad det beloppet, med avräkning för värdet av din bodelningsandel och enskilda egendom.

Din mans vilja ska respekteras

I övrigt ska din mans testamente gälla, eftersom hans sista vilja ska respekteras (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Genom att testamentera all sin kvarlåtenskap till sin dotter anses han ha uttryckt att han inte vill att du ärver något efter honom.

Sammanfattning

Din man kan inte göra dig helt arvlös, men du har endast rätt att ärva honom i den mån som du inte får ut egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp efter hans död.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll