Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?

I min mammas och pappas ( numera avliden) testamente finns min bror( numera avliden) och hans dotter samt jag och mina två barn med. Hur blir fördelningen om inte testamentet görs om? Får min brors dotter sin plus min brors del av arvet?

Detta vill inte min mamma utan hon vill ha en jämn fördelning mellan oss fyra personer.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din mamma kan inte förordna över din pappas egendom

Det är möjligt att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Som jag förstår det så har dina föräldrar upprättat ett gemensamt/inbördes testamente, vilket kan sägas vara ett avtal mellan de båda testatorerna om vad som ska hända med deras kvarlåtenskap. Vardera parten har emellertid rätt att liksom varje annan testator ändra eller återkalla sitt testamentariska förordnande såvitt gäller hans eller hennes egendom. Ett gemensamt testamente kan egentligen ses som två separata testamenten, ett för din mamma och ett för din pappa. Han del av testamentet kan bara ändras om din pappa går med på det, vilket som du kanske förstår är försent nu. Din mamma kan därmed inte ändra på din pappas "del" av testamentet. Det innebär alltså att testamentet för din pappas kvarlåtenskap gäller och eftersom din bror avlidit så kommer hans barn enligt 11 kap. 6 § Ärvdabalken (ÄB) träda i hans ställe, vilket resulterar i att din brorsdotter kommer ärva sin del plus din brors del.

Din mamma kan ändra i sin del av testamentet och åstadkomma en jämnare fördelning

Din mamma har dock möjlighet att ändra sin del av testamentet genom ett nytt testamente och på så vis reglera hennes kvarlåtenskap så att det blir en jämn fördelning. Hon skulle exempelvis kunna förordna om att det bara är du och dina gemensamma barn som ska ärva hennes kvarlåtenskap. Som huvudregel kan hon emellertid inte testamentera bort din brors laglott, dvs halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom din bror också är avliden så kommer hans barn ha rätt till laglotten enligt istadarätten. Detta kräver dock att brorsdottern påkallar jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3 § ÄB.

För att sammanfatta, är det försent att ändra din pappas del av testamentet. Däremot har din mamma möjlighet att ändra i sitt testamente och på så sätt få till en lite jämnare fördelning mellan er fyra personer.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin HedlundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning