Kan min makes tidigare barn ärva min bostadsrätt?

2020-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej ! en fråga gällande arv - särkullbarn och enskild egendom. Jag skaffade en bostadsrätt för 20 år sedan . Vid mitt giftemål för 10 år med min nuvarande man beslöt vi att lägenheten skulle vara min enskilda egendom. Vi bor i gemensamt i lägenheten. Vi har fem vuxna barn ( Jag har tre barn och min man har två. ), inget barn gemensamt. Om min man avlider kan hans två barn ärva något av värdet av min lägenhet då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga lagar:

Äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB), och arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Egendom i ett äktenskap:

Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är all egendom giftorättsgods om den inte är enskild egendom. ÄktB 7 kap. 2 § radar upp vad som räknas som enskild egendom, vilket bland annat är egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom.

När ena maken avlider i ett äktenskap:

Enligt ÄB 3 kap. 1 § så ärver efterlevande make kvarlåtenskapen. Detta ärvs med fri förfoganderätt, vilket betyder att den avlidne makens kvarlåtenskap får disponeras men inte testamenteras bort vilket framgår av ÄB 3 kap. 2 §. ÄB 23 kap. 1 § st 2 stadgar att bodelning ska ske enligt ÄktB. Där kan man till exempel begära jämkning enligt ÄktB 12 kap. 2 §, så att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods.

Grundläggande vid arv när det finns särkullbarn:

Särkullbarn (din makes barn) har rätt till sin arvslott direkt från sin förälders del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hela din makes kvarlåtenskap efter bodelningen dividerat med antal barn. Särkullbarn kan dock välja att avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. En bröstarvinge har alltid rätt till den legala laglotten, som är hälften av arvslotten, vilket stadgas i ÄB 7 kap. 1 §.

Din bostadsrätt:

Du skriver att ni beslöt att lägenheten skulle vara din enskilda egendom. För att detta ska vara juridiskt korrekt så måste det finnas nedtecknat i ett äktenskapsförord. Om ni inte upprättat äktenskapsförord om bostaden så bör ni göra det snarast.

För att ett äktenskapsförord ska bli giltigt så krävs det enligt ÄktB 7 kap. 3 § st 2 att:

- det upprättas skriftligt,

- det dateras, samt att

- det undertecknas av båda makarna.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket, och börjar gälla från den dag då det ges in till dem. Mer information från Skatteverket hittar du här.

Sammanfattning:

Om din bostadsrätt står som enskild egendom i ett äktenskapsförord så ärver inte din makes barn något av värdet på lägenheten. Däremot så har hans barn rätt till sitt arv direkt, och om ni äger möbler och inredning ihop så kan hans barn ha rätt till arv efter dessa. Om din make avlider innan dig görs som tidigare nämnts en bodelning, och det är från hans del av bodelningen som barnen får sitt arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91130)