Kan min makes skulder påverka mig och kan jag ansöka om skilsmässa utan hans underskrift?

2019-12-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag är forfarande gift o min lagvigde och jag har inte levt tillsammans med honom på fem år. Vi levde tillsammans i 40 år.o har två vuxna barn tills. Han lever m en annan mycket yngre kvinna en thailändska o har fått barn m henne också.Han är 64 år.Nu vill han låna en större summa pengar av mig annars kan det bli kronofogden o då kan det drabba mig också säger han , stämmer det? Pengarna skulle vara att betala kvarskatt. Han har företag fortfarande.Jag har skickat efter personbevis för skilsmässa.Kan jag få skilsmässa utan att han skriver på?Jag vill få detta ur mitt liv nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du dels veta om det kan drabba dig att din har skulder, dels om du kan få skilsmässa utan att han skriver på ansökan.

Makars skulder är personliga men kan påverka i bodelningen

Bestämmelser för att besvara dina frågor finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Utgångspunkten enligt ÄktB är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det stadgade innebär att skulder är personliga och du är inte betalningsansvarig för eventuella skulder din make har. Däremot kan det ändock till viss del påverka dig. När ett äktenskap upplöses genom bland annat äktenskapsskillnad (skilsmässa) ska en bodelning ske. I bodelningen ska makarnas egendom fördelas dem emellan (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Vid beräkningen av makarnas andelar i boet ska en skuldtäckning göras, innebärande att det ska avräknas så mycket från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Om din make har stora skulder kommer det således påverka dig på så vis att det kommer att finnas mindre att fördela er emellan.

För att exemplifiera det: antag att du har tillgång i giftorättsgods om 200.000 kronor och är skuldfri, medan din make har tillgångar om 100.000 kronor men har skulder om 80.000 kronor. Då kommer du att gå in i bodelningen med 200.000 kronor, medan din make kommer att gå in med 20.000 kronor (100.000 – 80.000 kr). Summorna läggs samman: 200.000 kr + 20.000 kr och delas er emellan = 220.000 kr / 2 = 110.000 kr. I ert fall skulle det innebära att du blir tvungen att ge din make 90.000 kronor i bodelningen för att det ska gå jämnt ut. Om din make skulle ha större skulder än tillgångar kommer han att gå in med 0 kr i bodelningen och fördelningen sker utifrån ditt giftorättsgods. Det innebär att skulder din make har kan påverka dig inför bodelningen.

Du kan ansöka om skilsmässa utan din makes underskrift

Om du och din make är överens om att äktenskapet ska upplösas har ni rätt till äktenskapsskillnad. Äktenskapsskillnaden ska föregås av en betänketid om sex månader om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap. 1 § ÄktB). Om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas är huvudregeln att den maken har rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § ÄktB). I ert fall finns dock ett undantag som är tillämpligt; om makarna lever åtskilda sedan minst två år har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap. 4 § ÄktB). I ditt fall innebär det att normalt sett hade det krävs en betänketid om sex månader om din make inte vill skiljas. Däremot, eftersom ni levt åtskilda mer än två år, har du rätt till äktenskapsskillnad direkt. Du behöver inte din makes underskrift för ändamålet.

Hur du ansöker om skilsmässa

För att ensam ansöka om skilsmässa ska du rent formellt stämma din make till domstol. På Sveriges domstolars hemsida finns det blankett att fylla i för ändamålet. I ansökan räknas du som kärande (sökande) och din make som svarande (motpart).

Det kommer sedan att skickas en stämning till din make vari han kan yttra sig. Det finns även en möjlighet för honom att begära att skilsmässan ska föregås av en betänketid varför det är en god idé att du redan i ansökan skriver att ni levt åtskilda minst två år.

När domstolen behandlat ansökan och för det fall det är visat att ni levt åtskilda minst två år, kommer domstolen att utfärda en dom. När domen vinner laga kraft (tre veckor senare) är äktenskapet upplöst.

I många fall kan det vara en god idé att anlita en jurist till hjälp inför en skilsmässa. Juristen kan hjälpa dig att skriva och ansöka om stämning av din make för skilsmässa. Juristen kan även företräda dig om det blir tvistigt och vara behjälplig inför bodelningen. Om intresse finns kan en jurist på Lawline juristbyrå hjälpa dig med detta, vilket vi kan prata vidare om när jag ringer upp dig.

Du har beställt telefonuppföljning varför jag kommer att ringa dig under nästkommande vecka. Veckan är något speciell i och med julhelgen. Jag har tyvärr inte möjlighet att ringa dig den 23 december eller julafton, däremot kan jag, trots helgdagar ringa dig den 25 eller 26 december och i annat fall fredagen den 27 december. Normalt sett brukar jag föreslå en tid att ringa dig, men på grund av julhelgen föreslår jag att du istället skriver till mig och själv föreslår önskemål när du vill att jag ringer. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Skriv förslag på dag och tid så återkopplar jag och vi bokar in ett telefonmöte!

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (884)
2020-03-28 Vilken egendom har en make rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-26 Vad har jag rätt till vid en skilsmässa?
2020-03-25 Betänketid och bodelning vid skilsmässa
2020-03-23 Har jag rätt att få tillbaka min kontantinsats vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (78469)