Kan min makes skuld drabba mig under betänketiden?

2021-07-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Min man släppte bomben att han ville skiljas.den 20 juni sändes skilsmässo ansökan in.Idag har jag fått reda på att han dagarna där imellan tog ett lån.Kommer det drabba mig på något sätt om han ej kan betala lånet?Vi har ju ändå 6 månader innan skilsmässan är helt klar då vi har en son på 13 år.Han har även bett tingsrätten att ge mig ensam vårdnad på sonen.Vi har inga gemensamma lån eller äger någon gemensam bostad då vi hyr boende just nu.Men jag är super orolig att han inte skall sköta avbetalningen av detta lån så att jag och sonen kommer att drabbas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid besvarandet av din fråga kommer jag att utgå från äktenskapsbalken, eftersom din fråga avser en skuld som uppstår när två makar ämnar genomgå en skilsmässa som ännu inte har fullförts.

Hur påverkas en make av den andra makens skulder?

En utgångspunkt och huvudregel är att makar svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Därmed kan inte du och din make vända er till varandra och kräva att en skuld betalas.

Dock ska en bodelning ske i samband med en skilsmässa, om det ej är så att makarna enbart har enskild egendom (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Att notera är att det i samband med bodelningen kan bli så att skulder från din make kan påverka dig. Detta beror på att er gemensamma egendom, dvs det som inte utgör enskild egendom, ingår i bodelningen. Era egna skulder ska dras av från era egna delar av giftorättsgodset, och det som sedan blir över kommer att läggas ihop. Därefter ska ni få hälften var av det återstående (11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär i praktiken att den make som har skulder kommer att bidra med mindre giftorättsgods innan hälftendelningen sker, och därmed riskerar du att få mindre än du annars hade fått.

Sammanfattningsvis svarar makar för sina egna skulder, och således kan inte du bli ansvarig för din mans skuld. Dock inverkar skulden på bodelningen, eftersom du riskerar att få mindre än du annars hade fått. Detta beror på att skulden dras av från det giftorättsgods som förs in av din make innan en hälftendelning sker.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, och jag vill även passa på att önska dig lycka till. Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Jag rekommenderar dig även att kontakta en jurist om du vill få mer vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?