Kan min makes särkullbarn kräva något från mig?

2020-10-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min make är avliden.det finns säkullebarn. Vi köpe fadtighet 50/50 2015 gav min make mej sin del gåvobrev, skulle inte räknas som förskott på arv. Jag har lagfart. Jag har större ek tillgång. Kan särkullebarnen begära något av mina tillgångar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar.

Vad sker när ett äktenskap upplöses?

När ett äktenskap upplöses genom antingen dödsfall eller skilsmässa är huvudregeln att en bodelning ska genomföras. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods slås samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Giftorättsgods definieras motsatsvis till det som inte utgör enskild egendom. Utgångspunkten blir således att all egendom utgör giftorättsgods. Makarna själva kan avtala om att viss egendom ska utgöra enskild egendom istället för giftorättsgods genom att upprätta ett äktenskapsförord. Egendom som ena maken fått genom gåva, arv eller testamente kan också utgöra enskild egendom om egendomen är villkorad till att utgöra enskild egendom (7 kap. 1-2 § och 10 kap. 1 § ÄktB).

Hur går en bodelning till?

I bodelningen läggs allt makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan dem. Eftersom allt som inte gjorts till enskild egendom utgör giftorättsgods kan således både hus och banktillgodohavanden ingå i bodelningen förutsatt att de inte gjorts till enskild egendom.

Det som den avlidna maken får i bodelningen + eventuell enskild egendom utgör dennes kvarlåtenskap och är det som ska fördelas till arvingarna genom arv.

När ett äktenskap upplöses pga. dödsfall kan dock den efterlevande maken begära att vardera make ska behålla sitt giftorättsgods istället för att genomföra en bodelning. Då delas ingen egendom mellan makarna och det vardera make äger består till fullo (12 kap. 2 § ÄktB).

Vem ärver vad?

Som ovan nämnt utgörs den avlidnes kvarlåtenskap av vad denne erhöll i bodelningen tillsammans med dennes eventuella enskilda egendom. Om den avlidne inte upprättat något testamente kommer arvet att fördelas enligt den legala arvsordningen.

Enligt den legala arvsordningen är det bröstarvingarna, dvs barn, som är närmsta arvingar. Varje bröstarvinge tar lika stor del av arvet. Om din make inte upprättat något testamente kommer hans särkullbarn att dela lika på hans kvarlåtenskap (2 kap. 1 § ÄB).

Din makes särkullbarn har dock ingen arvsrätt efter dig eftersom ni inte har biologiska band. Det som kan påverka särkullbarnens arv efter sin förälder och din egendom är vad som ingår i bodelningen. Eftersom både din och din makes egendom läggs samman och delas lika i bodelningen kan en del av din egendom bli en del av din makes kvarlåtenskap genom likadelningen. Om du har mer giftorättsgods än din make föranleder en likadelning vid bodelning att du får ge egendom till din makes sida. På så sätt kommer särkullbarnen att få tillgång till egendom från dig eftersom det blir en del av deras förälders kvarlåtenskap. Dock så har de ingen rätt att ärva något från dig när du avlider.

Du kan också åberopa att vardera make ska behålla sitt giftorättsgods och att bodelning därmed inte ska genomföras. På så sätt behåller du all din egendom och din make all sin egendom och särkullbarnen ärver allt som din make ägde.

Jag hoppas du fått vägledning i din fråga! Behöver du ytterligare rådgivning råder jag dig att vända dig till Lawlines juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1183)
2021-05-14 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-05-14 Särkullbarns rätt till arv vid förälderns bortgång
2021-05-12 Hur ska arvet efter min man fördelas?
2021-05-11 Särkullbarns arvsrätt

Alla besvarade frågor (92309)