Kan min fasters testamente bestridas med framgång, då hon varit lite förvirrad de senaste åren?

2019-09-05 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har en situation inom familjerätt som jag undrar över. Min faster har nyligen gått bort och i hennes testamente står det att jag skall ärva samtliga hennes tillgångar. Jag har en storebror och en halvsyster på pappas sida som förmodligen vill bestrida detta. Hon har varit lite förvirrad under de senaste två åren men testamentet skrevs för för tre år sedan och hon har ett intyg att hon är vid sina sinnes fulla bruk, inklusive full pott på ett minnestest på den lokala vårdcentralen 2 månader efter att testamentet skrevs. Dessutom, vid tillfälle då detta testamente skrevs, så var det hos notarius publicus. Min fråga är - Kan mina syskon bestrida detta med någon form av framgång? Bör jag vara orolig? Jag har även vittnen från min fasters två bäste vänner sedan 40 år tillbaka, som gärna bevittnar i rätten att detta var hennes önskan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I ärvdabalken (ÄB) framkommer de krav som ställs för att ett testamente ska vara giltigt. För att skriva ett testamente krävs det att man är över 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Det krävs att testamentet upprättats skriftligen med två vittnen. Testatrix ska skriva under testamentet i båda vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina underskrifter och måste veta om att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta om testamentets innehåll (10 kap. 1 § ÄB). Det finns även regler om vilka som inte giltigen kan vara vittne, t.ex. kan man inte bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo, ett syskon osv. (jfr 10 kap. 4 § ÄB).

Ett testamente är ogiltigt om inte formkraven som nämns ovan är uppfyllda (13 kap. 1 § ÄB). Det är även ogiltigt om det upprättats under påverkan av psykisk störning (13 kap. 2 § ÄB). Det är möjligt att klandra ett testamente och göra gällande att det är ogiltigt. Om en arvinge vill göra gällande att testamente är ogiltigt ska det väckas klandertalan inom sex månader från att hen delgavs testamentet (14 kap. 5 § ÄB). I rättsfallet NJA 2009 s. 249 uttalade domstolen att det är den som vill göra gällande att ett testamente är ogiltigt på grund av psykisk störning har bevisbördan för det. I ditt fall innebär det att det är möjligt att klandra testamentet för dina syskon. Däremot är det de som har bevisbördan för att din faster led av en psykisk störning när det upprättades. Nu har jag inte så mycket bakgrund mer än vad du skrivit, men att hon enligt diverse intyg inte led av någon psykisk störning (t.ex. demens) torde det vara svårt att nå framgång.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll