Kan min f.d. hustru ha rätt till mitt hus?

2020-12-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Ett par har varit skilda c:a 10 månader och mannen undrar nu om fd hustrun har rätt till hans hus. Huset står enbart i hans namn. Han ägde huset innan de gifte sig och de har aldrig bott i huset?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av äktenskapsbalken (förkortas ÄktB).

Det korta svaret på din fråga är att frun kan ha rätt till huset i den bemärkelsen att det utgör giftorättsgods och därför ska ingå i en bodelning som ska genomföras då de skilt sig. Jag utvecklar detta svar nedan.

Bodelning

Vid en skilsmässa ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen sker med utgångspunkt i hur egendomen såg ut den dag då ansökan om bodelning kom in till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB).

Det som ingår i en bodelning är det s.k. giftorättsgodset (10 kap. 1 § ÄktB), vilket utgörs av all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB), eller egendom som innefattas av äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). Från giftorättsgodset har därutöver varje make rätt att ta undan personliga saker och presenter, t.ex. kläder, smycken, parfymer eller liknande (10 kap. 2 § ÄktB).

Med detta sagt tillsammans med vad som framgår av din fråga bör huset ingå i bodelningen som giftorättsgods och ska därför delas mellan makarna – på så sätt kan den f.d. hustrun ha en rätt till huset. Hustrun har alltså inte nödvändigtvis en rätt att ta över huset och bo där men däremot en rätt till sin andel av huset via bodelningen.

En kort notering. Informationen om att huset enbart står i hans namn, han ägde huset innan de gifte sig och att de aldrig bott i huset, skulle haft betydelse om de istället var sambos. De omständigheterna hade i ett samboförhållande sannolikt inneburit att huset inte skulle delas i en eventuell bodelning. Nu har de dock varit gifta och därför har den informationen inte samma betydelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?