Kan min exmake bevittna testamente?

2019-02-05 i Testamente
FRÅGA
Min mor har skrivit testamente med mig, min syster och ett barnbarn som förmånstagare. Kan min f.d. make vara testamentsvittne. Vi har samma efternamn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vem som får vara vittne till testamente regleras i 10 kap. 4 § Ärvdabalken.

Av 10 kap. 4 § första stycket framgår att:

- Vittnet inte får vara under 15 år
- Vittnet får inte pga. psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen
- Vittnet får inte vara testators make
- Vittnet får inte stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara hans syskon.

Av andra stycket framgår vidare att:

- Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv
- Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till vittnets make
- Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i första stycket

Om din f.d. make är pappa till det barnbarn som ska ärva kan han inte vara vittne till testamentet då det rör sig om rätt upp- eller nedstigande släktskap. Är han däremot inte pappa till barnbarnet som ska ärva enligt testamentet är han tillåten som vittne.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2144)
2019-05-26 Medför ett oriktigt datum att testamentet blir ogiltigt?
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare

Alla besvarade frågor (69309)