FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad30/06/2022

Kan min ex make kräva vår gemensamma bostad i skilsmässan?

Hej, jag och min ex make har skild oss för mer än ett år sedan men inte gjort en bodelning. Han flyttade ut innan skilsmässan i sin mammas lägenhet. Hon dog kort efter det och han har inofficiellt bott kvar där sedan dess och lätt sin flickvän flytta in i lägenheten som egentligen är ett dödsboet som han och hans bror ska dela på. Jag och mina 3 barn har bott kvar i den gemensamma villan. Ingen av oss kan köpa ut honom. Nu kräver han mig att sälja vårt boende medan vi inte har nånstans att ta vägen eller möjligheten att ta ett banklån. Huset är belånad för lite mer än 4 miljoner, ett gemensamt lån. Har han rätt att sätta 4 personer på gatan och tvinga mig till bodelning så att huset då kan säljas? Han vill nämligen köpa ut sin bror och bo kvar i sin mammas lägenhet.

Lawline svarar

Hej,  

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.  

Vad gäller generellt kring bodelning?  

Er egendom ska vid skilsmässa fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag som talan om äktenskapsskillnaden väcktes (9 kap. 2 § Äktenskapsbalken). 

Vad ingår 

I bodelningen ingår erat giftorättsgods (Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §). Giftorättsgods definieras som det som inte är enskild egendom (Äktenskapsbalken 7 kap. 1 §). Giftorättsgods är alltså inte sådant som gjorts enskilt enligt äktenskapsförord, egendom erhållen genom gåva, testamente, eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild, livförsäkring som maken varit förmånstagare för, och egendom som trätt i sådan egendoms ställe (Äktenskapsbalken 7 kap. 2 §). Du får från bodelningen i skälig omfattning, bland annat sett till värdet jämte det totala värdet, undanta kläder och annat som du använder uteslutande för ditt personliga bruk. Du får även till en skälig omfattning undanta personliga presenter, ersättning för personskada och kränkning och avkastning av sådan egendom.  

Vidare som nämnt ovan ingår inte egendom som maken fått efter skilsmässan.  

Jämkning 

I vissa begränsade fall kan en bodelning jämkas. Jämkning kan ske om det vore oskäligt sett till era ekonomiska förhållanden, äktenskapets längd och omständigheterna i övrigt att du ska lämna egendom till din make (Äktenskapsbalken 12 kap. 1 §). Dessa fall berör främst äktenskap under 5 år och äktenskap med det finns en betydlig nettoförmögenhet. Jämkning av villkor i äktenskapsord är även möjlig om det vore oskäligt (Äktenskapsbalken 12 kap. 3 §). Jämkning appliceras som undantagsfall och inte huvudregel.  

Boendet 

Beroende på vem som äger boendet kan bodelningen se olika ut. Det huvudsakliga problemet som kan uppstå är om bodelningen blir fördelad så att hans giftorättsgods har ett mindre värde vilket du då måste jämna ut med ditt giftorättsgods, där potentiellt inkluderat villan. I det fallet kan du ge honom giftorättsgods motsvarande värdet eller betala honom det han i så fall ska få i bodelningen (Äktenskapsbalken 11 kap. 10 §).  

Om ni båda äger bostaden och ni inte kan enas så tas det hänsyn till den som har störst behov av bostaden där man räknar in vårdnad av barnen, vem som har den ekonomiska möjligheten att överta bostaden och lånen, och vem som lättast kan skaffa ny bostad.  

Slutligen 

Eftersom resultatet varierar beroende på hur era egendomsförhållanden ser ut är det inte möjligt att svara exakt hur en bodelning och lottläggning mellan er kommer se ut. Du är alltid välkommen att boka en av våra kunniga jurister för att få hjälp med er specifika situation.   

Jag hoppas att du fått svar på din fundering.  

Vänligen,  

Lin ToftRådgivare