Kan min efterlevande frus egendom ingå i mitt särkullsbarns laglott?

2019-02-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är gift. Har 1 barn med min fru + 1 särkullbarn med en tidigare kvinna. Genom äktenskapsförord 2001 har jag och min fru bestämt följande: Att all egendom jag, idag äger eller i framtiden förvärvar, på vilket sätt det vara må, skall vara mitt giftorättsgods. Vi har även bestämt att all egendom min fru idag äger, eller i framtiden förvärvar, på vilket sätt det vara må, skall vara hennes enskilda egendom i vilken make ej äger giftorätt. Vi har också sagt att all avkastning av giftorättsgods skall utgöra giftorättsgods, samt att all avkastning av enskild egendom skall utgöra enskild egendom. Fråga: Kan, vid min död, min efterlevande frus enskilda egendom ingå i mitt särkullbarns laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga berör din frus tillgångar vid din eventuella bortgång måste vi gå in i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken för att se vad som gäller.

Som ett snabbt svar kan sägas att nej, din frus enskilda egendom kan inte ingå i ditt särkullsbarns laglott om det är du som går bort först. Dock kan det eventuellt göra det, om din fru är den som går bort först. Nedan följer en längre utläggning om hur detta kommer sig.

Som huvudregel ansvarar och äger vardera make sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Som huvudregel utgör även en makes egendom giftorättsgods, om man inte avtalat om något annat (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Eftersom ni har avtalat genom äktenskapsförord att din frus egendom ska vara enskild egendom, är den undantagen från huvudregeln och utgör alltså inte giftorättsgods (7 kap. 2 § 1 stycket 1 punkten Äktenskapsbalken). Eftersom att ni har avtalat om att din frus eventuella avkastning på hennes enskilda egendom även den är enskild egendom, är även det ett undantag från huvudregeln (7 kap. 2 § 2 stycket Äktenskapsbalken).

Observera dock att ert äktenskapsförord måste vara registrerat hos Skatteverket, för att anses vara giltigt (7 kap. 3 § 3-4 stycket Äktenskapsbalken).

Den dagen någon av er dör, ska en bodelning göras. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena för den dagen då dödsfallet inträffade (9 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken). Vid en bodelning ska bådas egendom redovisas, både enskild egendom och giftogodsrätt (9 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Bodelningen ska förrättas av den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och testamentstagare (9 kap. 4-5 § Äktenskapsbalken). I en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken), men alltså inte den enskilda egendomen. Den enskilda kan ingå i bodelningen om ni som par väljer att den ska göra det, eller om den efterlevande maken och arvingarna till den döde gemensamt väljer det (10 kap. 4 § 1 stycket Äktenskapsbalken).

När giftorättsgodset lagts samman, ska makarnas eventuella skulder dras av. Om din frus enskilda egendom är belånad, får hon inte dra av skulden för det inom giftorättsgodset, utan ska i första hand räkna av den skulden på värdet på sin enskilda egendom. Om hennes skuld går över vad hennes enskilda skuld är värd, får hon då dra av resterande värde från giftorättsgodset (11 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken). Dödsboet får precis som den efterlevande maken dra av sina skulder från giftorättsgodset. Om det är något giftorättsgods kvar därefter, ska det delas lika mellan efterlevande make och dödsbo/arvingar (10 kap. 3 § Äktenskapsbalken).

Men här kommer dock ett krux. Om din fru har använt ert giftorättsgods för att i en betydlig omfattning öka värdet på sin enskilda egendom, får det använda giftorättsgodset räknas in i bodelningen. Så exempelvis om din fru använt era gemensamma pengar för att rusta upp sin sommarstuga, som utgör enskild egendom, kan sommarstugans förbättringar i vissa fall behöva räknas in i giftorättsgodset (11 kap. 4 § Äktenskapsbalken). Detta innebär dock inte att ditt särkullsbarn har rätt till huset, utan bara att din fru kan behöva ersätta ditt barn för detta, om det skett inom 3 år och din fru inte haft ditt samtycke till detta. Ett tips är därför att skriva samtyckesavtal om ni avvarar större belopp från ert giftorättsgods för att öka hennes enskilda egendoms värde.

Den efterlevande maken kan även begära att någon bodelning inte ska göras överhuvudtaget, dvs att vardera sida ska behålla sin egen del av giftorättsgodset (12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Det är bara den efterlevande maken som kan begära detta, och det är alltså inte möjligt för den avlidnes särkullsbarn att begära det.

Därmed skulle jag vilja påstå att din frus enskilda egendom är säker från ditt särkullsbarn, i händelse av att du går bort före din fru. Skulle däremot din fru gå bort före dig och har hon inga egna särkullsbarn sedan tidigare, ärver du hela hennes kvarlåtenskap, om hon inte har testamente. Det innebär att när dina barn sedan ärver dig, kommer båda även ärva från din frus tillgångar. (3 kap. 8 § Ärvabalken).

Nu har vi gått igenom hur det kommer gå till att fördela ert giftorättsgods enligt äktenskapsbalken. För att se vad ditt särkullsbarn ärver och inte av detta, måste vi gå in och titta i Ärvdabalken.

Som huvudregel ärver makar varandra (3 kap. 1 § Ärvdabalken). Det innebär att din fru ärver dig i händelse av din bortgång. Dock ärver hon inte dig i den delen som utgör ditt särkullsbarns arvsrätt efter dig, om inte ditt barn går med på att avstå från sin rätt och ta ut sitt arv först när din fru dör (3 kap. 1 § 1 stycket & 3 kap. 9 § Ärvdabalken). Ert gemensamma barn ärver inte dig förrän även din fru gått bort.

Din fru får inte, efter din död, genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla ditt särkullsbarn (3 kap. 2 § Ärvdabalken), eftersom hon bara ärver dig med fri förfoganderätt i de fall ditt särkullsbarn väljer att avstå från sitt arv till förmån för din fru. Att ha en fri förfoganderätt innebär att din fru får leva på pengarna, men hon får inte testamentera bort dem eller ge bort dem till någon annan än din arvinge.

Med detta sagt anser jag att jag besvarat din fråga. Hoppas att du är nöjd med svaret!

Vill du ha mer juridisk hjälp kan du antingen ställa en ny gratis fråga, eller boka tid med en av våra jurister.

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?