Kan medlemmar i bostadsrättsföreningar reservera sig mot stämmobeslut

Kan en medlem i en brf reservera sig mot stämmobeslut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bostadsrättslagen (BrL) är den huvudsakliga lagen när det gäller bostadsrättsföreningar men enligt 9 kap 14 § BrL gäller även 7 kap i lagen om ekonomiska föreningar (LF) även bostadsrättsföreningar, förutom vissa undantag som nämns i paragrafen.

Vid föreningsstämma har bostadsrättsföreningen en skyldighet att föra protokoll om vilka beslut som fattas, hur dessa har fattats (exempelvis genom omröstning) och hur utfallet blev. Om någon reserverar sig ska det alltså framgå enligt 7 kap 38 § LF. Om inte alla uppgifter antecknas i protokollet gör det dock varken protokollet felaktigt eller ogiltigt men däremot är det lämpligt att ha med reservationer och skiljaktiga åsikter i protokollet.

De flesta bostadsrättsföreningar för dock mer noggranna anteckningar vid föreningsstämmor än vad lagen kräver. Det rekommenderas starkt att föra tydliga protokoll om det blir tvister eller oklarheter om vad som gäller.

Avslutningsvis går det alltså reservera sig mot ett stämmobeslut och det bör antecknas i protokollet men görs det inte är beslutet i de flesta fall ändå giltigt.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”