kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?

Får en medlem i valberedning vara firmatecknare i en edeell förening?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Det finns ingen direkt tillämplig lag för ideella föreningar och därför ingen lag kring hur en ideell förening ska tecknas. Ideella föreningars verksamhet regleras främst av dess egna stadgar men också av föreningspraxis.

Jag utgår här ifrån att ni inte har några begränsningar i era stadgar angående vem som kan utses till särskild firmatecknare.


Val av firmatecknare

Styrelsen brukar i vanliga fall besluta vem som ska utses till firmatecknare annars kan det beslutas på årsmötet eller bestämmas i stadgarna.

Det beslutande organet kan då utse den eller dem som de anser lämplig. Ofta så brukar ordförande i föreningen vara firmatecknare.

Då det inte finns någon lag om ideella föreningar så kan man även använda vägledning från närliggande lagar och göra analogier. Lag om ekonomiska föreningar beskriver i 7 kap 37 § 1 st att styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma (särskild firmatecknare).

Jag ser därför inget problem med att en person i valberedningen också skulle kunna vara firmatecknare så länge det inte är en jävssituation.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000