Kan man vara ordförande i flera ideella föreningar samtidigt?

Hej! Finns det några hinder som kan uppstå för en person som tar på sig uppdrag som ordförande i flera ideella föreningar (t.ex. tre olika ideella föreningar) samtidigt? Är det tillåtet eller anses man vara jävig i en sådan situation?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om ideella föreningar

Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar. Istället regleras de genom praxis och god föreningssed samt det som står i den enskilda ideella föreningens stadga. Vägledning kan även hämtas från annan närliggande lagstiftning, främst lagen om ekonomiska föreningar (EFL).

Att vara ordförande i flera ideella föreningar samtidigt

Huruvida det är tillåtet att vara ordförande i flera ideella föreningar samtidigt regleras primärt i föreningarnas egna stadgar. Om stadgarna tillåter att man är ordförande i även annan förening, är det som regel tillåtet.

Att det är tillåtet enligt föreningarnas egna stadgar, förhindrar dock inte att ordförande kan anses vara jävig i vissa fall där det finns intressekonflikter. Jäv kan exempelvis föreligga om du som ordförande handlägger ett ärende i en förening mot en annan förening där du också är ordförande (se 6 kap. 10 § EFL).

Sammanfattningsvis

Beroende på vad det står i föreningarnas egna stadgar, är det tillåtet att vara ordförande i flera ideella föreningar samtidigt. Emellertid riskerar ordförande att anses jävig om det rör sig om föreningar som på något sätt handlar med varandra.

Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000