FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad19/02/2022

Kan man vägra att skilja sig? Måste man ha en betänketid på 6 månader vid äktenskapsskillnad?

Hej,

Min man och jag har bott isär i nästan två år på grund av jobb, men nu vill min man skilja sig.

Han vill inte gå i parterapi utan vill ansöka om skilsmässa så fort som möjligt.

Jag vill ha betänketid, men han påstår att enligt svenska lagen kan man skilja sig även om den andra parten inte vill.

Visserligen har vi bott isär i två år, men under dessa två år har vi försökt att hitta ett sätt att bo tillsammans och anledningen till att ha bott isär var absolut inte att skilja sig.

Min man har bott i ett annat land medan jag i Sverige. I juni 2021 var vi faktiskt folkbokförda på samma adress i en månad i det land han bor.

Räknas vårt fall som att vi bott isär i två år trots att vi inte hade skilsmässa i bakhuvudet och att vi under en kort period var inskrivna på samma adress utomlands?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då detta handlar om rätten till äktenskapsskillnad (skilsmässa) så blir äktenskapsbalkens (ÄktB) 5 kap. tillämplig.

Utgångpunkten är att en make inte kan vägra skilja sig om en av makarna vill det. Dock finns det reglering kring när man kan få äktenskapsskillnaden beviljad då bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas. Detta ska jag försöka gå igenom så strukturerat som möjligt nedan.

Då det inte framgår utifrån din fråga att någon av er bor tillsammans med ett eller flera barn som är under 16 år, så kommer jag inte utgå från det.

Betänketid
Som du nämner i din fråga kan man ha rätt till betänketid. En betänketid på sex månader gäller om någon av makarna begär det (5 kap. 1 § ÄktB). Dessutom är det alltid en betänketid på sex månader innan äktenskapet kan upplösas, om bara ena maken vill skiljas (5 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att du som utgångpunkt har rätt till en betänketid på 6 månader.

Denna betänketid börjar när din makes yrkande om äktenskapsskillnad delges till dig (5 kap. 3 § ÄktB). Det går vanligtvis till så: att den make som vill skiljas skickar in ansökan om äktenskapsskillnad till den tingsrätt i den ort där en av makarna har sin hemvist (14 kap. 3 § ÄktB). Så i detta fall kommer din make troligtvis skicka till din hemort då han bor utomlands. Sedan går delgivningen till så: att du får hem ett brev med handlingen som ska delges. När du har skrivit under ett så kallat mottagningsbevis är du delgiven. Om du inte skriver under detta, kan man använda sig av stämningsmannadelgivning istället. Detta innebär att en "stämningsman" personligen överlämnar handlingen. Om du då vägrar ta emot handlingen kommer du ändå anses vara delgiven, det spelar alltså ingen roll om du vägrar skriva under.

När det har gått 6 månader, dvs att betänketiden har löpt ut, krävs det dock att makarna eller endast den make som vill skiljas framställer ett yrkande om detta till tingsrätten efter att betänketiden har löpt ut för att ett äktenskap ska upplösas. Detta innebär att din man måste kontakta tingsrätten och meddela att han fortfarande vill skiljas efter betänketiden (5 kap. 3 § ÄktB). Har detta yrkande inte framställts inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit. En äktenskapsskillnad sker därmed inte automatiskt efter att betänketiden löpt ut.

Det finns dock undantag då inte betänketid krävs trots att ena maken inte vill skiljas.

Bott åtskilda
Om ni har bott åtskilda från varandra i minst 2 år, har var och en er rätt till äktenskapsskillnad utan någon betänketid (5 kap. 4 § ÄktB). Tyvärr saknar orsaken till att ni bott isär i 2 år betydelse vid bedömningen.

Men som du säger, var ni skrivna på samma adress under en period under dessa 2 år. Oftast brukar domstolen kolla folkbokföringen som då ska visa att ni under dessa 2 år har varit skrivna på två olika håll hela tiden, som inte är fallet här. Dessutom om du gör gällande att ni inte har levt åtskilda i två år, kan domstolen tvingas till mer ingående undersökningar

Sammanfattning
En make kan inte vägra att skilja sig. Efter att en av makarna har begärt äktenskapsskillnad och betänketiden har löpt ut kan denne helt utan samtycke av den andra maken yrka på att tingsrätten ska döma till äktenskapsskillnad mellan makarna och tingsrätten ska då döma till äktenskapsskillnad.

Men med detta sagt, har jag även svårt att se att din man kan få till en äktenskapsskillnad innan betänketiden löpt ut. Eftersom det ska framgå i folkbokföringen att ni levt ihop under denna tid. Du borde även säga till domstolen att ni har levt ihop under denna tid, detta kan då tvinga domstolen till en mer ingående undersökning.

Hoppas jag inte missat något i din fråga, i så fall är du välkommen att skicka in en till HÄR.

Jag kan även rekommendera dig att ta hjälp av en våra jurister inför och under en eventuell skilsmässa, för att allt ska gå korrekt till. Om det är aktuellt för dig kan du trycka HÄR

Med vänliga hälsningar

Beatrice KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?