Kan man utvisas på livstid på grund av brott?

2021-04-27 i Påföljder
FRÅGA
Jag har en fråga om utvisning på grund av brott. Jag har förstått att utvisning på grund av brott behandlas i 8 a kap. utlänningslagen. Jag förstår att förutsättningarna för utvisning på grund av brott skiljer sig beroende på om utlänningen är EES-medborgare eller inte. I övrigt tycker jag det är svårt att förstå vad som säg i kapitlet.Mina två frågor:Kan en utlänning som är EES-medborgare utvisas på livstid på grund av brott?Kan en utlänning som inte är EES-medborgare utvisas på livstid på grund av brott?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av utlänningslagen (UtlL). Jag kommer börja med att förklara innehållet av det aktuella kapitlet i lagen och sedan svara på dina frågor.

Kort förklaring av 8 a kap UtlL

Utvisning på grund av brott behandlas i 8 a kap UtlL. I detta kapitel så stadgas först bestämmelser angående förutsättningar för utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare och deras familjemedlemmar (8 a kap 1-4 § UtlL). Sedan så behandlas förutsättningar för utvisning av EES-medborgare och vissa andra utlänningar (8 a kap 5 § UtlL). Det är alltså i dessa paragrafer som skillnader föreligger beroende på om du är EES-medborgare eller annan utlänning, det finns skillnader angående vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda samt de hänsyn som ska tas vid beslut om utvisningen.

De övriga paragraferna i kapitlet behandlar frågor som är tillämpliga på både EES-medborgare samt andra utlänningar. Det innebär att paragrafen om återreseförbud är tillämplig på både ESS-medborgare och andra utlänningar, innebörden av denna paragraf kommer att diskuteras mer nedan.

Kan man utvisas på livstid på grund av brott?

Ett beslut om utvisning på grund av brott ska innehålla förbud (återreseförbud) för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (8 a kap 8 § UtlL). Ett återreseförbud utan tidsbegränsning bör dock endast komma i fråga vid särskilt allvarlig brottslighet eller om utlänningen tidigare begått mycket allvarlig brottslighet. Det innebär att det är möjligt för både EES-medborgare och andra utlänningar att få ett återreseförbud utan tidsbegränsning. Som utgångspunkt är dock ett återreseförbud tidsbegränsat, och det är därmed mer ovanligt med ett återreseförbud utan tidsbegränsning.

Sammanfattning

Svaret på din fråga är därmed att både en utlänning som är EES-medborgare och en utlänning som inte är EES-medborgare kan utvisas på livstid på grund av brott.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96465)