Kan man utesluta halvsyskon från arv?

2020-10-31 i Testamente
FRÅGA
Jag undrar om jag kan skriva testamente så att mina halvsyskon inte får ärva mig när jag går bort?Min enda son har gått bort och även mina föräldrar, så vad jag förstår ärver då syskon och halvsyskon och därefter deras barn. Jag har 1 helbror som har 2 barn, jag har även 2 halvsyskon på pappas sida och 1 halvbror (avliden) på mammas sida och även de har barn. Då jag inte känner mina halvsyskon så vill jag inte heller att de får ta del av ett eventuellt arv.Tacksam för svar.MvhAnne-Li
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt att för dig att utesluta dina halvsyskon från en eventuell fördelning av din kvarlåtenskap genom att upprätta ett testamente. Regler om successionsrätt finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Fördelning av kvarlåtenskap i svensk rätt

Enligt svensk rätt kan kvarlåtenskapen efter en person fördelas på två sätt, antingen genom arv eller genom testamente. Genom arv fördelas kvarlåtenskapen enligt den ordning som anges i ärvdabalken, den så kallade legala arvsordningen (2 kap. ärvdabalken). Genom testamente fördelas kvarlåtenskapen istället enligt den avlidnas vilja. Den legala arvsordningen används i de situationer då den avlidna inte har upprättat ett testamente. Arvlåtaren kan alltså åsidosätta den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Den legala arvsordningen

Enligt den legala arvsordningen delas arvingar in i tre arvsklasser. I den första arvsklassen ingår arvlåtarens barn, barnbarn och så vidare (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om den avlidna efterlämnar barn så ärver alltså dessa kvarlåtenskapen. Har något av barnen avlidit och, i sin tur, efterlämnat barn så ärver dessa i dennes ställe.

Finns det inga arvingar i den första arvsklassen ska arvet istället fördelas inom den andra arvsklassen (2 kap. 2 § ärvdabalken). I denna ingår föräldrar och, om föräldrarna inte längre är i livet, föräldrarnas barn, barnbarn (det vill säga eventuella syskon och syskonbarn till den avlidna) och så vidare.

Finns det inte heller några arvingar i den andra arvsklassen ska arvet istället fördelas inom den tredje arvsklassen (2 kap. 3 § ärvdabalken). I denna ingår mor- och farföräldrarna till den avlidna och deras barn, det vill säga den avlidnas eventuella mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Deras barn kan dock inte träda i deras ställe varför kusiner inte har någon arvsrätt.

För dig innebär detta, förutsatt att du inte har några barnbarn, att din kvarlåtenskap, om denna skulle fördelas enligt den legala arvsordningen, kommer att tillfalla dina syskon och barnen till din halvbror på din mammas sida. Din kvarlåtenskap skulle egentligen ha delats lika mellan dina föräldrar men eftersom ingen av dem är i livet så kommer deras andelar istället att delas mellan respektive förälders barn. Detta innebär att din pappas andel kommer att delas mellan din helbror och dina två halvsyskon på din pappas sida. Din mammas andel kommer, i sin tur, att delas mellan din helbror och barnen till din halvbror på din mammas sida.

Testamente

Du har emellertid en möjlighet att frångå den legala arvsordningen genom att upprätta ett testamente. Din möjlighet att fördela din kvarlåtenskap är, i så fall, mycket stor. Testationsfriheten begränsas, i princip, endast av att det inte är möjligt att göra bröstarvingar arvlösa (dessa har alltid rätt till sin laglott) och av att en efterlevande make alltid har rätt att erhålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp (7 kap. 1 § respektive 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken). Det föreligger således inga hinder för dig att utesluta dina halvsyskon från arv genom att upprätta ett testamente där de utelämnas.

Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett testamente så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,
Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2840)
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång
2021-05-10 Ärver arvingarna till en avliden testamentstagare?
2021-05-10 Hur fördelas arv när det finns ett testamente?

Alla besvarade frågor (92198)