Kan man upprätta ett testamente som gör att arv undantas från en bröstarvinge?

Hej

Vi är gifta föräldrar till två gemensamma barn var av den ena sonen har en CP-skada och utvecklingsstörning och har därför en godman (en av oss föräldrar och senare är vår önska att hans bror ska ta över denna uppgift). Vi vill nu upprätta testamente där sonen med funktionshinder ska undantas i så stor utsträckning som möjligt från arvet efter oss.

Är detta möjligt, hur ska vi formulera oss?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör arvsrätt så är ärvadabalken, härefter förkortad som ÄB, tillämplig.

Vem/vilka ärver er?

Precis som ni verkar veta innebär den legala arvsordningen att era gemensamma barn kommer att ärva lika efter er båda eftersom de är era bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en möjlighet att testamentera sin kvarlåtenskap (9 kap. 1 § ÄB). Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, och i deras samtidiga närvaro ska testatorn underskriva testamentshandlingen eller vidkännas sin underskrift, och därefter ska vittnena bestyrka handlingen med sina namn (10 kap. 1 § ÄB).

Det är möjligt att testamentera bort all sin egendom, men en bröstarvinge har alltid rätt till sin så kallade laglott, vilken utgörs av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer honom eller henne (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär i ert fall, om ni har två barn, att en fjärdedel av arvet efter er tillkommer er son. Det krävs dock att bröstarvingen påkallar jämkning i testamentet inom sex månader från det att denne fick del av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Förskott på arv och förstärkt laglottsskydd

Det finns en möjlighet att ge bort egendom till en bröstarvinge medan man fortfarande är i livet, utan att detta ska räknas till den avlidnes övriga kvarlåtenskap. Begreppet förskott på arv innebär att barnet som har fått gåvan får mindre när arvet efter föräldern som har gett gåvan ska fördelas. I praktiken går det till så att värdet av gåvan vid gåvotillfället adderas till den avlidnes övriga kvarlåtenskap. Därefter räknas barnens arvslotter fram. Finns det inte tillräckligt med egendom i dödsboet att kompensera för gåvan, får de övriga bröstarvingarna nöja sig med att dela på det som finns i boet. Gåvotagaren har alltså ingen skyldighet att ge tillbaka del av gåvan eller värdet av gåvan för att kompensera sina syskon fullt ut (6:1 – 4 ÄB).

Är man osäker på hur den avlidne föräldern tänkte när han eller hon gav gåvan ska den ses som förskott på arv (6:1 ÄB). Om man som förälder inte vill att gåvan ska betraktas som förskottsarv måste man alltså uttryckligen förklara detta, vanligtvis i ett gåvobrev. Det är alltså möjligt för en förälder att i ett gåvobrev ange att gåvan som barnet ska få inte ska ses som ett förtida arv och således inte heller beaktas vid ett arvskifte.

Det finns dock en begränsning av ovanstående, och det är det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB). Det förstärkta laglottsskyddet blir tillämpligt om en förälder ger egendom till någon (i ert fall ert andra barn) under sådana omständigheter eller på sådana villkor att gåvan till sitt syfte är att likställa med arv genom testamente. Regeln finns för att förhindra att arvlåtaren kringgår laglottsreglerna genom att ge bort sin egendom innan bortgång istället för att testamentera den. Vid beräkningen av laglotten ska då värdet av den bortgivna egendomen läggas till kvarlåtenskapen (7 kap. 4 § ÄB). Detta är ett komplext område med mycket praxis, men det handlar i synnerhet om fall då gåvogivaren väntar döden inom en relativt kort tid och/eller kan väntas behålla nyttan av egendomen fram till dennes bortgång, exempelvis genom att denne får bo kvar på fastigheten.

Sammanfattning

Det är möjligt att testamentera bort all sin egendom. Dock har ens bröstarvingar alltid rätt till sin så kallade laglott, vilket utgörs av hälften av den arvslott som de enligt lag har rätt till. Det går att ge gåvor utan att de ska räknas som förskott på arv, och på så vis justera sin kvarlåtenskap. Man bör dock vara observant på att det under vissa förhållanden kan betraktas som förskott på arv. Är detta något ni funderar på rekommenderar jag er därför att boka tid med en av våra jurister på https://lawline.se/contact.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”