Kan man upphäva faderskap efter att barnet har dött?

2017-06-04 i Faderskap
FRÅGA
Min son begick självmord för ett år sen, och nu kräver den person som jag uppgav som far för 38 år sedan hälften av dödsboet. Min son och den här mannen har aldrig haft ngn kontakt och några underhåll har aldrig betalats. Kan man upphäva faderskapet på något sätt efter det min son avlidit?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att beklaga sorgen!

Rättsläget är lite oklart, men jag ska försöka förklara så gott det går. Om en man som är registrerad som far till ett barn vill upphäva faderskapet kan han föra talan mot barnet, och om mannen är död kan hans arvingar föra talan i hans ställe (se föräldrabalken 3 kap. 1 §).

Om ett barn vill upphäva sin registrerade pappas faderskap kan barnet väcka talan mot pappan eller hans arvingar (se föräldrabalken 3 kap. 2 §). Lagregeln anger alltså att det är barnet självt som ska väcka talan om att upphäva faderskap. Nu är din son död och kan således inte föra talan själv, så frågan är om hans arvingar (i detta fall du) kan väcka talan i hans ställe. Det har anförts i en kommentar till föräldrabalken att det borde vara möjligt eftersom mannens arvingar kan väcka talan efter mannens död om ett upphävande (av Walin och Vängby) men det är inte prövat i rättsfall.

Mitt råd till dig är att rådgöra med en familjerättsjurist om det är lämpligt att väcka talan om upphävande av faderskap i egenskap av arvinge till barnet.

Hoppas du fått klarhet i frågan.

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (359)
2021-07-26 Går det att säga upp faderskap och behöver man betala underhåll om barnet blir adopterat?
2021-07-18 Hävning av ett rättsligt faderskap för att kunna få tillgång till den riktiga faderns arv
2021-07-13 Gift kvinna får barn med annan man, arv och faderskap?
2021-07-11 Hävande av faderskap

Alla besvarade frågor (94275)