Kan man undvika betänketid i samband med äktenskapsskillnad?

2021-05-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag har begärt äktenskapsskillnad. Min man begär betänketid, Vi har inga småbarn. Vi har varit gifta ett år.Ändå får jag beslut från tingsrätten om betänketiden. Finns det verkligen ingenting man kan göra för att slippa vara gift ytterligare halvår? Enda anledningen är att han vill sitta kvar i huset och jag ska vara med och betala. Mvh N.N.
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det finns något sätt att undvika betänketid i samband med äktenskapsskillnad. Bestämmelser om äktenskapsskillnad finns i äktenskapsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

I vilka situationer ska äktenskapsskillnad föregås av betänketid?

Äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Äktenskapsskillnad ska föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon av makarna varaktigt bor med och har vårdnaden över eget barn under 16 år (5 kap. 1 § äktenskapsbalken). Äktenskapsskillnad ska därtill föregås av betänketid i det fall endast en av makarna vill upplösa äktenskapet (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Betänketiden är minst 6 och högst 12 månader lång. När betänketiden har löpt i 6 månader måste makarna, inom ett år från betänketidens början, begära att skilsmässan ska fullföljas (5 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Kan betänketiden undvikas?

Syftet med betänketiden är att motverka förhastade skilsmässor. Vidare har lagstiftaren ansett det rimligt att "makarnas motstående intressen avvägs så att den make som motsätter sig skilsmässa medges ett visst anstånd innan en upplösning av äktenskapet kommer till stånd" (Prop. 1973:32, s.111). Detta innebär att det, som regel, inte är möjligt att undvika betänketiden i en situation där den ena maken motsätter sig äktenskapsskillnad.

Det finns, emellertid, vissa undantag från reglerna om betänketid. Dessa är dock högst begränsade. I det fall makarna har levt isär sedan åtminstone två år så har makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid (5 kap. 4 § äktenskapsbalken). En sådan situation kräver dock att makarna bifogar ett intyg om särlevnad till tingsrätten. Övriga undantag tillämpas endast i mycket ovanliga situationer och är inte tillämpliga i ditt fall.

Sammanfattning

I det fall endast en av makarna vill skiljas så ska äktenskapsskillnaden föregås av en, minst, 6 månader lång betänketid. Är inget av undantagen tillämpliga så går det, tyvärr, inte att undvika betänketiden.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I det fall du vill läsa mer om betänketid i samband med äktenskapsskillnad så rekommenderar jag dig dessutom att läsa på Sveriges Domstolars hemsida. Där finns mycket information i ämnet.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?