Kan man undgå bodelning och fördela tillgångarna hur man vill?

2015-08-12 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min man ska skiljas och min fråga är om man måste göra en bodelning? Jag köpte nyligen ett hus på egen hand som vi flyttade till och nu har bott i en kort period. Han har nu flyttat och vi är helt överens om att jag behåller huset och att det inte ska delas. Likaså är vi överens om allt det övriga som ska delas. Vad beträffar huset var planen att skriva ett äktenskapsförord men det hann vi inte med.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Kan man undgå bodelning?

Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken (här). Vissa av reglerna är tvingande, och andra kan man frångå genom överenskommelse mellan makarna. Regeln i 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken om att en bodelning måste göras kan nog ses som tvingande. Det är ju i och för sig möjligt att helt enkelt göra upp vid sidan av, men i teorin kan då en av makarna flera år senare komma och begära bodelning. Bland annat därför rekommenderar jag starkt att ni gör en bodelning.

Även 9 kap. 5 § Äktenskapsbalken, som innebär att bodelningsavtalet skall vara skriftligt och underskrivet av båda makar, är tvingande. Det är därför man inte bara kan genomföra en bodelning genom att göra upp muntligt. Däremot är inte reglerna om hur egendomen skall fördelas tvingande, utan där kan två makar göra upp hur de vill. Ni kan alltså i bodelningsavtalet besluta hur ni vill om fördelningen av tillgångarna, oavsett om andelarna blir väldigt ojämna.

Du skriver att ni redan är överens om hur tillgångarna skall fördelas. Detta gör förstås det hela enklare! Allt ni behöver göra är att skriva att tillgångarna har "delats i sämja" eller något motsvarande. Det är inte alls ovanligt att göra på det sättet. Däremot skulle jag rekommendera att ni verkligen tar upp dyrare tillgångar såsom huset, eventuella bilar och annat liknande i avtalet för att undanröja alla tvivel.

En begränsning som kan vara bra att känna till är att man om man nu, som ni vill, frångår reglerna om fördelning i Äktenskapsbalken inte får bodela på så sätt att ens borgenärer skadas (13 kap. 1 § Äktenskapsbalken). I princip innebär detta att man inte bör bodela på så sätt att man inte har täckning för sina skulder!

Sammanfattningsvis

Det är möjligt att låta bli att göra en bodelning, men det är inte att rekommendera. Det räcker dock att upprätta ett skriftligt avtal mellan er, där det framgår hur tillgångarna skall delas. Ett sådant bör utformas på ett sådant sätt att dyrare och viktigare tillgångar, såsom huset, listas medan det anges att "övriga tillgångar har delats i sämja".

Lycka till, och hoppas att svaret blir till hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2655)
2020-10-30 Bättre rätt till bostad efter separation
2020-10-29 Vad gäller för avkastning av enskild egendom som t.ex. lön från ett företag?
2020-10-29 Vad ska jag betala för att köpa ut min syster från vår gemensamma fastighet?
2020-10-28 Ska ett avgångsvederlag ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (85612)