Kan man under äktenskap ge bort en fastighet till sina särkullbarn?

2020-05-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Kan jag under äktenskap ge min fastighet i gåva eller förskottsarv till mina biologiska barn som inte är barn till personen jag är gift med?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

Kort sagt är svaret ja. Du kan ge din fastighet till dina biologiska barn, antingen som gåva eller som gåva med föreskrift om att det ska vara förskott på arv. Jag ska i det följande beskriva reglerna som berör detta, som återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).

När får man ge bort en fastighet?

Det särskilda med att ge bort en fastighet under äktenskap är att du då som huvudregel behöver din makes samtycke (ÄktB 7:5). Samtycke krävs om fastigheten utgör giftorättsgods men dock inte om talan om äktenskapsskillnad redan väckts. Fastigheten får dock alltså ges bort om den utgör din enskilda egendom. Det kan den vara om det står att den utgör din enskilda egendom i t.ex. ett äktenskapsförord, eller i ett gåvobrev eller testamente om du fått den på något av de sätten. Om den också utgör er gemensamma bostad får den dock inte ges bort såvida den inte är din enskilda egendom just på grund av testamente eller gåva.

Sammanfattningsvis kan du alltså ge bort fastigheten utan samtycke om:

1. Fastigheten är din enskilda egendom, oavsett hur, och den inte är er gemensamma bostad.

2. Fastigheten är er gemensamma bostad och din enskilda egendom på grund av gåva eller testamente.

Dessa är alltså förutsättningarna för när makes samtycke inte behövs för att ge bort eller sälja en fastighet. Om samtycke behövs behöver du endast inhämta samtycke innan fastigheten kan ges bort.

Hur ger du bort fastigheten?

Om du ska ge fastigheten som gåva upprättar du och gåvomottagaren ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du som gåvogivare föreskriva villkor för mottagandet och användningen av fastigheten. När du ger en gåva till en bröstarvinge, som ju dina barn är, gäller att gåvan utgör förskott på arv såvida inget annat föreskrivits eller framkommer som tyder på annat (ärvdabalken 6:1). Detta innebär att du i gåvobrevet måste föreskriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, om det är detta som avses. Om gåvan dock ska utgöra förskott på arv kan du förtydliga det i gåvobrevet.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3568)
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88341)