Kan man tvångsförsälja bostad vid äktenskapsskillnad?

2020-09-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min man och jag har skilt oss, vi har en gemensam bostad som ligger ute till försäljning sedan nio månader. Vi är dock inte överens om slutpriset. Min exman vägrar gå med på ett bud under utgångspris. Vi har fått några bud som jag har tackat ja till och han nej till då de ligger under utgångspriset men ändå ger en god vinst på huset. Eftersom han inte kommer acceptera några bud under utgångspriset så är risken att huset inte kommer bli sålt. Finns det någon tidsfrist innan man kan begära en tvångsförsäljning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om ni har genomfört en bodelning eller inte så jag kommer redogöra för båda fallen. Har bodelning inte genomförts är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Har bodelning genomförts är däremot Lag om samäganderätt (samäganderättslagen) tillämplig.

Sälja gemensam bostad före bodelning:

Så länge ni inte har gjort någon bodelning krävs bådas samtycke till att den gemensamma bostaden säljs (7 kap. 5 § ÄktB). Saknas samtycke kan den som vill sälja ansöka om tillstånd hos tingsrätten (7 kap. 8 § ÄktB). Ansökan hos tingsrätten kan ske när som helst, det finns alltså ingen tidsfrist. Om du ansöker om detta kommer domstolen dock sannolikt att anse att ni i första hand bör komma överens om försäljningen inom ramen för bodelningen.

Sälja samägd fastighet efter bodelning

Om ni efter en bodelning fortfarande äger fastigheten tillsammans tillämpas samäganderättslagen. Enligt 2 § samägandelagen är huvudregeln att en åtgärd som rör den gemensamma egendomen kräver samtliga parters samtycke. Däremot stadgas i 6 § samma lag att var och en av delägarna i en samägd fastighet har rätt att ansöka till domstol om att godset för gemensam räkning ska utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Inte heller här gäller någon tidsfrist innan ansökan kan göras. Enligt 9 § samma lag har dock var och en av de andra delägarna rätt att yrka att rätten fastställer ett pris under vilket egendomen inte får säljas.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis har du rätt att ansöka om försäljning hos domstolen oavsett om bodelning skett eller inte. Ansökan om att försäljning ska ske kan göras när som helst och du måste alltså inte vänta en viss tid innan du ansöker. Jag rekommenderar att du, om du vill ansöka om tvångsförsäljning, kontaktar tingsrätten i din ort. Tingsrätten kan hjälpa dig med vad som ska ingå i ansökan och hur ansökan ska skickas in.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?