Kan man titta i ett testamente i förskott?

2019-04-29 i Testamente
FRÅGA
Vi är fyra syskon, varvid min bror och jag är särkullbarn. Vi och våra systrar har samma mor, som nu fyller 102 år. Vi vill sälja hennes lägenhet då hon bor på ett hem och är lite förvirrad. Vi tänkte sälja inventarierna först, men måste veta om testamentet tillåter alla syskon att dela lika. Kan man få titta i ett testamente i förskott? Eller hur gör vi för att allt ska bli rätt?Med vänlig hälsningUlf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du önskar få svar på är huruvida er familj enligt svensk rätt har rätt att titta i er mors testamente innan hennes bortgång. Det framgår inte av din fråga hur sjuk din mor är och om hon har en god man eller har lämnat en fullmakt till er, förutsatt att hon vid tillfället var helt klar och införstådd med vad hon gjorde. Detta är av vikt då er mor fortfarande är ägare av inventarierna och ni inte kan sälja dem utan hennes samtycke. Eftersom att ingen information om detta lämnas i frågan kommer jag att utgå från att ni har fått ett samtycke från er mamma eller hennes gode man.

Frågan gäller arv och testamente, detta regleras i ärvdabalken (ÄB).

Får ni titta i er mors testamente?

Det finns idag ingen bestämmelse som förbjuder släktingar att titta i en närståendes testamente före dennes död. Ett testamente har dock ingen rättsverkan innan den som upprättat det har avlidit, dvs. varken du eller dina syskon kan åberopa testamentet till stöd för hur ni ska göra uppdelningen av pengarna från de sålda inventarierna. Väljer ni att titta i testamentet kan alltså ingen av syskonen, nöjd eller missnöjd, åberopa testamentet som stöd för uppdelningen eftersom att det inte ännu fått verkan som rättshandling. Möjligheten finns ju att er mor vill ändra i testamentet innan sin död och då har hon rätt att göra detta, förutsatt att hon fortfarande har stunder då hon är vid sina sinnes fulla bruk.

Sammantaget är mitt svar att ni får titta i testamentet och göra uppdelningen efter detta om ni vill, med reservation för att er mor kan komma att vilja ändra i detta innan sin bortgång. Det finns dock ingen bestämmelse som hindrar er från att dela upp pengarna på det sätt ni önskar, utan att först titta i testamentet.

För er vetskap så kommer pengarna från de sålda inventarierna med största sannolikhet att ses som förskott på arv, 6 kap. 1 § ÄB. Vilket kan komma att påverka fördelningen av arvet efter er mors bortgång.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77177)