Kan man testamentera/ge allt till ett gemensamt barn framför särkullbarn?

Min mamma har precis gått bort.Och hon har 3särkullebarn och 1gemensamt med nuvarande make.Kan hon testamentera eller ge som gåva allt till det gemensamma barnet?Och särkullsbarnen inte få något?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv finns i Ärvdabalken, den hittar du här.

Eftersom ni alla är barn till din mamma är ni hennes så kallade bröstarvingar och har rätt att ärva henne. Det framgår av Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 1 stycket. Ni ska som utgångspunkt ärva lika stor del av din mammas kvarlåtenskap såvida inget testamente eller liknande finns som säger något annorlunda. Det kan utläsas ur Ärvdabalkens 2 kap. 1§ 2 stycket.

Kan din mamma testamentera bort allt till det gemensamma barnet?

Svaret på din fråga är nej, din mamma kan inte med giltig verkan testamentera bort allt till det gemensamma barnet.

Som bröstarvingar har alla ni barn enligt lag rätt att få ut åtminstone er respektive laglott, detta gäller oavsett vad din mamma har skrivit i ett eventuellt testamente. Rätten till laglott framgår av Ärvdabalkens 7 kap. 1§.

Laglotten är hälften av arvslotten. Om din mamma exempelvis skulle efterlämna 200 000 kr utan något testamente så skulle alla barnen enligt den vanliga arvsordningen ärva 50 000 kr var (200 000/4 = 50 000). Dessa 50 000 kr utgör er respektive arvslott. Laglotten är hälften av arvslotten och blir därmed i detta exempel 25 000 kr.

Om din mamma har testamenterat bort allt till det gemensamma barnet och de andra barnen därmed inte får ut sina laglotter så måste de andra barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sina laglotter. Det gemensamma barnet kommer då att få dela med sig av så stor del av sitt arv att de andra barnen får ut sina laglotter. Jämkning av testamentet måste påkallas inom 6 månader från att barnen delgavs testamentet. Allt detta kan utläsas ur Ärvdabalkens 7 kap. 3§ 1 och 3 stycket.

Kan din mamma ge bort allt till det gemensamma barnet?

Svaret på frågan är som utgångspunkt nej, men det beror på hur din mamma har gett bort sin egendom.

Om din mamma har gett bort egendom av mer betydande värde till det gemensamma barnet ska dessa gåvor som utgångspunkt ses som förskott på det barnets arv. Värdet av gåvorna ska alltså avräknas från det barnets arvslott när arvet delas ut. Gåvorna ses som förskott på arv såvida inte din mamma uttryckligen har skrivit i ett gåvobrev eller liknande att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Allt detta framgår av Ärvdabalkens 6 kap. 1§ 1 stycket.

Om din mamma vidare har gett bort egendom till det gemensamma barnet under sådana omständigheter att syftet med gåvan är att likställa med testamente så kan gåvan jämkas, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 4§. Syftet skulle kunna vara att likställa med testamente om din mamma exempelvis skänker gåvan på sin dödsbädd, eftersom hon då inte kommer att drabbas av den ekonomiska förlusten av gåvan.

Att gåvan jämkas innebär att man räknar med värdet av gåvan i din mammas kvarlåtenskap som om hon inte hade gett bort den. Först därefter räknas era laglotter ut. Om den kvarlåtenskap som egentligen finns kvar, dvs. kvarlåtenskapen utan värdet av gåvan, inte räcker till för att varje barn ska få ut sin laglott så måste det gemensamma barnet ge tillbaka ett så stort belopp att laglotterna kan betalas ut.

För att jämkning av en gåva ska bli aktuellt måste någon av er barn väcka talan mot det gemensamma barnet inom 1 år från att bouppteckningen efter din mamma avslutades, enligt Ärvdabalkens 7 kap. 4§ 2 stycket.

Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du har fler frågor angående arvet efter din mamma är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning