Kan man testamentera till gemensamma barns pappa?

2020-11-07 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag har barn med en man som jag nu har separerat ifrån. Om jag avlider vill jag att barnens pappa ska få förvalta barnens pengar fritt fram till att de är 18 år, det vill säga - jag vill att han placerar pengar där han anser det lämpligt men även har rätt att använda pengarna till kostnader som kan uppstå kring barnen. Som jag förstår det kan jag skriva detta på ett papper och sedan låta någon bevittna dokumentet. Kan jag få praktiska tips från er med detta? Hur många vittnen behövs? Ska detta papper lämnas in någonstans eller är det upp till min exman att förvara detta på lämpligt ställe? Har ni tips på formulering?Enormt tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så vill du att dina barns pappa ska ärva alla dina tillgångar före era gemensamma barn, efter att du avlidit. Huvudregeln är att om man är gift så ärver efterlevande make före gemensamma barn (3 kap. 1§ ärvdabalken (ÄB)). Men om ni inte är gifta eller har skilt er så gäller inte denna regel längre, och då måste du skriva ett testamente för att dina barns pappa ska ärva något överhuvudtaget då ni inte längre är tillsammans. Då gäller den legala arvsordningen, och att dina barn ärver dig direkt före barnens pappa (2 kap. 1§ ÄB).

Laglott

Genom testamente kan man så att säga testamentera bort hela sin kvarlåtenskap, men ens arvingar har alltid rätt att kräva att få ut sin laglott, vilket är hälften av det som finns kvar av tillgångarna (7 kap. 1§ ÄB). Men barnen måste begära att få ut sin laglott inom sex månader från det att testamentet delgivits dem, för att kunna få det, annars går pengarna vidare till den som fått pengarna testamenterat till sig (7 kap. 3§ ÄB). Detta innebär att om dina barn begär det, har de rätt att få ut sin laglott innan tillgångarna delas ut till deras pappa. Men begär barnen inte det så går testamentet direkt till deras pappa, och då finns det ingen lagstadgad efterarvsrätt för barnen.

Testamente

Du kan i testamente skriva att dina barns pappa ska ärva tillgångarna med fri förfoganderätt, vilket innebär att han har rätt att använda pengarna, förvalta dem och liknande, men inte rätt att själv testamentera bort pengarna. Det ska även framgå att dina barn har rätt till efterarv efter deras pappa dött av din del. Man tar stor hänsyn till vad som skrivs i testamentet, och testamentet får i princip innehålla vad som helst.

Formkravet för ett testamente är att det ska vara skriftligt och undertecknat av dig, samt bevittnat och undertecknat av två vittnen (10 kap. 1§ ÄB). Man lämnar inte in det någonstans för registrering utan det ska förvaras på ett bra. Vittnena ska inte vara släkt med dig och inte heller testamentstagare eller ärva dig, så bäst är att ta någon vän eller granne som kan skriva under. Vittnena behöver båda samtidigt bevittna när du undertecknar handlingen, och därefter underteckna själv. Det är även att rekommendera att vittnena undertecknar med kontaktuppgifter och var de bor, för att det lättare ska kunna gå att kontakta dem för att bestyrka testamentet när du avlidit (10 kap. 2§ ÄB). En fördel är även om vittnena skriver ett intygande i stil med " Jag NN bevittnade när XX, som jag personligen känner, idag skrev under testamentet och att hon var vid sina sinnes fulla bruk och att denna handling utgör hennes yttersta vilja i det fall hon avlider", eller liknande. Detta är inget krav, men det underlättar vid valideringen av testamentets riktighet senare, om det uppstår oklarheter kring giltigheten (10 kap. 2§ 2st ÄB).

Sammanfattningsvis

Du kan testamentera bort allt du äger, men om dina barn kräver att få ut sin laglott så har de rätt till det. Om barnen är under 18 år och har fått arv (utan testamente finns) måste barn ändå ha godkännande från både överförmyndaren och vårdnadshavaren (pappan) innan de får ta ut pengar från sitt arv. Det är alltså inte säkert att situationen kommer kunna lösas genom ett testamente, och det är inte heller säkert att det är det bästa i din situation.

Jag rekommenderar dig att kontakta en advokat eller jurist får att få vidare vägledning i din specifika situation, och vad som är bäst för dig!

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2859)
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?

Alla besvarade frågor (93150)