Kan man testamentera bort särkullbarnens rätt till arv?

Kan jag testemenera bort särkullbarn? Vi är ett gift par inga gemensamma barn. Min man har 4 barn. Jag har inga. Vill inte att hans barn ska ärva något efter mig

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut för att testamentera bort rätten till arv som särkullbarnen har. När det kommer till frågor om arv och testamente är det främst ärvdabalken (ÄB) som blir tillämplig lag. Jag kommer i svaret enbart utgå ifrån de omständigheter som du har angett i frågan. Detta eftersom ytterligare personer/omständigheter kan komma att påverka arvsfördelningen.

Särkullbarnens rätt till arv efter sin fars död

I det fall då din make upplöses ert äktenskap (1 kap. 5 äktenskapsbalken) och en bodelning kommer att behöva göras (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Efter denna bodelning kommer du som huvudregel att äga din egen andel med full äganderätt och din makes andel med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB samt 3 kap. 2 § första stycket ÄB). Skillnaden mellan dessa former av ägande är att du inte kan testamentera bort andelen som du ärver av din make. Denna andel utgör hans kvarlåtenskap, det vill säga den egendom som ligger till grund för hans arvtagare. Hans fyra barn sedan innan är direkta arvtagare för honom och benämns i svensk arvsrätt som bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Dessa har en rätt att få ut sitt arv direkt, just på grund av att dem är särkullbarn i förhållande till ert äktenskap (3 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB).

Sammanfattning

För att kortfattat besvara din fråga så kommer din makes barn inte ärva från dig, utan de ärver enbart andelen som din make får ut från bodelningen, detta oavsett vem av er som avlider först. Du behöver alltså inte i ett eventuellt testamente ta hänsyn till särkullbarnen eftersom det inte finns något blodsband mellan er, vilket arvsklasserna i 2 kap. ÄB i sin helhet baseras på. Du kommer, som tidigare nämnts, inte kunna testamentera bort makens andel eftersom denna andel läggs till grund för barnen.

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du tar kontakt med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning