Kan man testamentera bort hela barnets arv?

Hej,

Min mamma är ett av 2 särkullbarn. Där hon på sin pappas sida är ett barn av 5.

Vi tror att morfar har skrivit testamente med sin nya maka. De tillsammans har 3 gemensamma barn.

Morfar är fortsatt i livet men kontakten varit sisådär.

Vad ska min mamma göra för att inte gå arvslös? Kan man invända på ett testamente som redan är skrivet? eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB).

Den legala arvsordningen

I svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. I första hand ärver den avlidnes bröstarvingar, d.v.s. barn eller barnbarn, i andra hand den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB. I din morfars fall ärver hans barn en femtedel vardera. Särkullbarn har dock, till skillnad från de gemensamma barnen, en rätt att få ut sin arvslott direkt. Har ett testamente skrivits har dock din mamma alltid en rätt att kräva sin laglott.

Laglott

Laglott är den del som en bröstarvinge alltid kan kräva att få som arv, den kan alltså inte testamenteras bort. Laglotten är hälften av arvslotten och arvslotten är den del som en bröstarvinge har rätt till enligt den legala arvsordningen, 7 kap. 1 § ÄrvB. Har ett testamente skrivits har en bröstarvingen alltid rätt att kräva att få sin laglott oavsett vad som skrivits i testamentet. Visar det sig att bröstarvingens laglott testamenterats bort kan man begära jämkning av testamentet, 7 kap. 3 § ÄrvB.

Jämkning av testamente

Att begära jämkning av ett testamente innebär att bröstarvingen, d.v.s. din mamma, säger till testamentstagaren, d.v.s. den som ärver enligt testamentet, att hon vill få ut sin laglott. Detta måste ske inom sex månader från att hon delgivits testamentet. Om det skulle visa sig att testamentstagaren nekar rätten till laglott, kan din mamma väcka talan vid en tingsrätt genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Sammanfattning

Din mamma har alltid en rätt att få ut sin laglott oavsett vad som skrivits i ett testamente. Om din morfar testamenterat bort all sin kvarlåtenskap kan din mamma begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning