Kan man ta ut skilsmässa när endast en make vill skiljas?

Kan jag skilja mig trots att min man vägrar?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten kräver inte båda makarnas underskrift utan det räcker att ena maken vill skiljas och lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Betänketiden inleds när den make, i det här fallet din man, får besked om din ansökan om äktenskapsskillnad från tingsrätten. Betänketiden är till för att förhindra förhastade skilsmässor. Tidigast sex månader och senast ett år efter din första ansökan måste du lämna in en ny förfrågan kallad fullföljd om äktenskapsskillnad till tingsrätten. När tingsrätten därefter meddelar dom om äktenskapsskillnad är ert äktenskap upplöst (5 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Blanketten för "ansökan om stämning - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat äktenskap" hittar du på Sveriges Domarstolars hemsida och på samma sida kan du hitta vilken domstol du ska skicka din ansökan till. Vid ansökan betalar du en ansökningsavgift på 900 kr, men du behöver inte betala någon ytterligare avgift vid fullföljd.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000