Kan man ta ut skilsmässa när endast en make vill skiljas?

2017-11-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Kan jag skilja mig trots att min man vägrar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten kräver inte båda makarnas underskrift utan det räcker att ena maken vill skiljas och lämnar in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid (5 kap. 2 § äktenskapsbalken). Betänketiden inleds när den make, i det här fallet din man, får besked om din ansökan om äktenskapsskillnad från tingsrätten. Betänketiden är till för att förhindra förhastade skilsmässor. Tidigast sex månader och senast ett år efter din första ansökan måste du lämna in en ny förfrågan kallad fullföljd om äktenskapsskillnad till tingsrätten. När tingsrätten därefter meddelar dom om äktenskapsskillnad är ert äktenskap upplöst (5 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Blanketten för "ansökan om stämning - äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat äktenskap" hittar du på Sveriges Domarstolars hemsida och på samma sida kan du hitta vilken domstol du ska skicka din ansökan till. Vid ansökan betalar du en ansökningsavgift på 900 kr, men du behöver inte betala någon ytterligare avgift vid fullföljd.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97356)