kan man starta en ideell förening där enbart grundaren av föreningen har rätt att besluta om föreningens ärenden, dvs total makt över föreningen?

2021-07-04 i Föreningar
FRÅGA
hejkan man starta en ideell förening där enbart grundaren av föreningen har rätt att besluta om föreningens ärenden, dvs total makt över föreningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en ideell förening?

Den förutsätts uppfylla något av dessa krav:

Den har en ideell målsättning, och det är oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen, men inte genom ekonomisk verksamhet.

Som exempel på ideella föreningar finns fackliga organisationer, politiska partier eller idrottsföreningar.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet. En ideell förening är en juridisk person som kan ingå avtal och/eller driva näringsverksamhet.

Det som faktiskt definierar en ideell förening är även att medlemmarna har antagit stadgar, dessa kan beskrivas vara föreningens regler. Om det framgår i stadgarna att det enbart är grundaren som har rätt att besluta är det möjligt.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (535)
2021-09-29 Ofullständig fråga
2021-09-27 Hur får en idrottsförening behörighet att ge mig böter?
2021-09-21 Får man i en bostadsrätt ta ut retroaktiv hyra utan att först meddela de boende (samtliga)
2021-09-14 Kan en ideell förening stänga ute personer från deras lokaler?

Alla besvarade frågor (96428)