Kan man skriva testamente till förmån för syskonbarn genom att hoppa över syskon?

2019-03-19 i Testamente
FRÅGA
Vi är ett gift par utan barn.Vi har skrivit testamente till förmån för våra syskonbarn. Har dock för oss att nya arvsregler gör att vi inte kan hoppa över våra syskon. Hur är det med det?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Eftersom er fråga tar sikte på testamente och arvsfördelning är det Ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig. När man upprättar ett testamente är det viktigt att känna till att det finns vissa personer man inte kan utesluta helt från arvet. Dessa personer kallas för bröstarvingar. Bröstarvingarna har alltid rätt att utfå sin laglott, även i fall då det finns ett testamente. Man kan alltså inte kränka bröstarvingarnas rätt till laglotten (7 kap 5 § ÄB).

Det framgår dock av 2 kap 1 § ÄB att det är arvlåtarens avkomlingar som räknas som bröstarvingar. Ni skriver i er fråga att ni inte har några barn vilket innebär att ni saknar bröstarvingar, och eftersom era syskon inte räknas som bröstarvingar går det bra att upprätta testamentet till förmån för era syskonbarn.

Några nya arvsregler som skulle begränsa er rätt att låta era syskonbarn ärva er genom upprättande av testamente är ingenting jag känner till. Jag undrar därför om det kan vara så att ni syftar på den legala arvsordningen, dvs. den ordning som arvet fördelas då det inte finns något testamente. Då gäller nämligen att era syskonbarn har s.k. istadarätt för sina föräldrar (2 kap 2 § ÄB). Det betyder att era syskonbarn endast kan ärva er om era syskon avlidit. På så sätt kan man alltså inte hoppa över sina syskon enligt den legala arvsordningen.

Den legala arvsordningen gäller alltså bara när det inte finns något testamente. Det finns därför inga hinder mot att hoppa över era syskon om ni upprättar ett testamente till förmån för era syskonbarn.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll