Kan man skriva ett sparkonto som enskild egendom?

2019-03-13 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej Vill skriva ett sparkonto som enskild egendom på grund av särkullbarn ifall ett dödsfall inträffar hur gör vi och är det möjligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni inte vill att särkullbarnet ska kunna komma åt den enskilda egendomen. Det framgår inte av frågan om det är ditt eller din makes barn och om det är ditt eller din makes sparkonto som ska var enskild egendom. Men jag ska i mitt svar täcka upp alla delar så du oavsett vad syftet är, får svar på din fråga!

Alternativ 1 – Ditt barn, ditt konto

Enligt 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) ska närmaste arvingar taga arv med lika stor del. Om du då vill skriva ett sparkonto som enskild egendom blir detta bara en restriktion till din make vid en framtida bodelning. Det betyder att särkullbarnet som då alltså enligt detta alternativ är ditt barn ändå har rätt till sitt hela arv, och sparkontot ska alltså även om det inte räknas med i en bodelning mellan dig och din make, räknas in i arvslotten som barnet har rätt till. Om ni vill begränsa särkullbarnets arvsrätt måste ni göra det via ett testamente. En bröstarvinge har dock alltid rätt till sin laglott (som är hälften av arvslotten enligt 7 kap. 1 § ÄB).

Alternativ 2 – Din makes barn, hens konto

Det här alternativet är alltså i princip samma som alternativ 1 med enda skillnaden att det handlar om din makes konto och hens barn, alltså skulle du inte ha rätt till pengarna vid en bodelning men makes barn har rätt till dem vid beräkningen av arvslotten.

Alternativ 3 – Din makes barn, ditt konto

I en sådan situation där barnet inte är ens egna barn kan inte särkullbarnet komma åt de pengar som är enskild egendom från maken som inte är särkullbarnets förälder, eftersom de pengarna inte räknas med vid en bodelning mellan makarna och är alltså exkluderade från beräkningen av arvslotten.

Alternativ 4 – Ditt barn, din makes konto

Samma sak som alternativ 3 bara ombyta roller, så din makes konto blir skyddat från ditt barn.

Hur blir detta giltigt?

Nu har vi gått igenom vad som sker om ett sådan konto skulle finnas. Men för att det ens ska kunna gå till på de sättet måste konto i sig vara enskild egendom. Huvudregeln är enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) att makars egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom (undantaget). För att ett sparkonto ska bli enskild egendom krävs det att makarna kommit överens om detta i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord behöver inte skrivas innan äktenskapet utan det kan skrivas under äktenskapet också. Det viktiga att komma ihåg är att äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av makarna samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). Det som även är viktigt att få in i själva äktenskapsförordet är att avkastningen från ett sådan konto också ska vara enskild egendom. I annat fall skulle exempelvis eventuell ränta på kontot bli giftorättsgods och därmed ingå i en bodelning.

Jag skulle även rekommendera er att komma överens om en summa som ska sparas varje månad för att undvika konflikter i framtiden. Konflikter kan uppstå genom att pengar behöver överföras från ett konto till ett annat, men genom att i äktenskapsförordet specifikt ange att exempelvis 5000 kr i månaden kommer att sparas så kan man undvika sådana konflikter då man alltid kan hänvisa till äktenskapsförordet.

Sammanfattningsvis

Kortfattat är det möjligt att skriva ett sparkonto bli enskild egendom, men ni behöver upprätta ett äktenskapsförord.

Om ni vill ha hjälp med att formulera ett sådant äktenskapsförord, hänvisar jag er till vår juristbyrå som kan hjälpa till med det! Kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se så hjälper jag er vidare till juristbyrån.

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (942)
2019-07-15 Äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver
2019-07-14 ​Hur förhindrar jag att min fru blir av med bostaden när jag avlider?
2019-07-12 Hur blir det med vår egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2019-07-11 Särkullbarn har rätt till efterarv om basbeloppsregeln ger efterlevande make rätt att ärva

Alla besvarade frågor (71168)