Kan man skriva av en skuld som tack för föreningsarbete som kassör?

Jag är medlem i en ideell förening, som för ca 15 år sedan har lånat ut 50 000 kronor räntefritt till föreningens kassör. Hen har använt pengarna till att starta ett aktiebolag, och har för ca ett år sedan sålt huvuddelen av aktierna i bolaget.

Inför årsmötet har styrelsen föreslagit att avskriva resterande skuld (37 500 kr), som ett tack för lång och trogen tjänst. Är detta lagligt? Om ja, bör det beskattas på något sätt?

Aktiebolaget är en butik som säljer hobbyutrustning, och kan därför sägas främja den hobby som föreningen också ägnar sig åt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar.

Föreningen är en juridisk person, vilket innebär att den kan till exempel kan äga och ge bort pengar eller skriva av en skuld. Det är utgångspunkten för din fråga.

Det finns ändå vissa principer som gäller, vilka har utvecklats i domstolspraxis.

Exempel på sådana principer är:

- Likhetsprincipen, som innebär att föreningar ska behandla medlemmarna lika, om inte de har något sakligt skäl för att behandla dem olika. I ert fall så kan föreningen hävda att de har ett sakligt skäl för att behandla kassören annorlunda, eftersom kassören har utfört arbete för föreningen.

- Föreningens stadga reglerar föreningen. Det innebär att stadgan är bindande för föreningen. Om det skulle strida mot någon bestämmelse i föreningens stadga så får föreningen alltså inte skriva av skulden. Detta kan du själv ta reda på genom att läsa i stadgan. Om det däremot inte strider mot någon bestämmelse i stadgan så är det alltså tillåtet att skriva av skulden.

Svaret på din första fråga är alltså att det är tillåtet så länge det inte strider mot föreningens stadga.

Om föreningen skriver av skulden som tack för lång och trogen tjänst, så ska detta beskattas som en tjänsteinkomst för kassören. Det spelar ingen roll att föreningen säger att det är en gåva eller liknande. (11 kap 1 § inkomstskattelagen)

Föreningen blir dessutom skyldig att betala arbetsgivaravgift eftersom det avskrivningen är en ersättning för arbete. (2 kap 1 och 10 §§ socialavgiftslagen)

Svaret på din andra fråga är alltså att kassören måste deklarera avskrivningen som en inkomst av tjänst, och kommer således att beskattas för den. Föreningen måste dessutom betala arbetsgivaravgift på grund av avskrivningen.


Jag hoppas att du tycker att du fått svar på dina frågor. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,


Olle Hansen ÖlmedalRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000