Kan man skiljas i Sverige om man är gift i utlandet med en utländsk person?

2019-07-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag är gift med man från uzbekistan och vill skilja mig här i sverige . Kan jag ansöka om skillsmässan här i sverige.Med vänliga hälsningar Diana
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga korrekt, så har du och din man även gift er i Uzbekistan.

För att ta reda på om du då kan skilja dig i Sverige, så finns ett antal krav som måste vara uppfyllda enligt reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL).

Krav på giltigt äktenskap (IÄL 1 kap. 7 §):

1. Vigseln måste ha utförts enligt Uzbekistans lagar och regler så att äktenskapet är giltigt där.

2. Äktenskapet måste även uppfylla Sveriges krav på giltighet, vilket bland annat innebär:

a. Båda måste ha varit över 18 år vid vigseln

b. Ni kan inte vara familjemedlemmar

Se mer om detta i Äktenskapsbalkens 2 kapitel.

Finns det ett sådant hinder för äktenskap, så kan äktenskapet inte ses som giltigt i Sverige även om det följde lagarna i Uzbekistan (IÄL 1 kap. 8 a §).

Krav för att ditt äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol (IÄL 3 kap. 2 §):

Jag utgår från att punkt 1–2 ovan är uppfyllda.

Det finns inget hinder för dig, som svensk medborgare, att ta upp detta i svensk domstol förutsatt att:

Du har hemvist i Sverige, alternativt att du tidigare har haft hemvist i Sverige.

Om så är fallet så kommer skilsmässan prövas enligt svensk lag (IÄL 3 kap. 4 §).

Annan tolkning av din fråga:

Om det istället var så att ni faktiskt är gifta i Sverige, så kan jag meddela att en skilsmässa går till på samma sätt som "en vanlig" skilsmässa. Då är det i sådana fall inte nödvändigt att beakta IÄL, utan det är Äktenskapsbalkens regler som gäller (se 5 kapitlet).

Att ansöka om skilsmässa:

Detta gör du hos Tingsrätten i din kommun! Om det bara är du som vill skiljas så kan du skicka in en stämningsansökan.

Om du känner att du behöver hjälp med detta så rekommenderar jag att du kontaktar en jurist, antingen här på Lawline, eller någon annan stans.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle du behöva mer hjälp så kan du även skicka in en ny fråga. Jag önskar dig all lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Alicia Yngstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (925)
2020-07-10 Vad händer med min egendom om jag skiljer mig?
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (81881)