Kan man skilja sig i Sverige trots att äktenskapet är utländskt?

Hej!

Jag gifte mig enligt Libyens lag och vi skulle vilja skilja oss , min nuvarande fru har inget uppehållstillstånd i Sverige ( hon bor i Libyen ) , Äktenskapet är registret hos skatteverket.( Vi har inga gemensamma barn )

Går det om jag skickar ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in det till en Domstol. Jag kan inte resa till Libyen och gå igenom skilsmässan.

Hur fungerar det?

Tack för hjälpen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för dig att skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad till en domstol i Sverige trots att du och din fru gifte er i Libyen/enligt Libyens lag.

Äktenskapsfrågor med en internationell koppling behandlas i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap, förkortat IÄL.

Äktenskapets giltighet i Sverige
Huvudregeln enligt svensk rätt är att äktenskap som ingåtts utomlands och enligt utländsk lag ska anses giltiga om äktenskapet är giltigt i det landet där det ingicks (1 kap. 7 § IÄL). Det innebär att äktenskapet inte behöver registreras i Sverige för att anses vara giltigt här, men eftersom ert äktenskap redan är registrerat hos Skatteverket innebär det definitivt att äktenskapet är giltigt.

När har svensk domstol rätt att pröva äktenskapsskillnad?
Svensk domstol får pröva äktenskapsmål som ingåtts utomlands under vissa förutsättningar (3 kap. 2 § IÄL). Det gäller om:


1) båda makarna är svenska medborgare,
2) käranden är svensk medborgare och bor i Sverige (hemvist) eller har bott i Sverige sedan efter hen har fyllt 18 år,
3) om käranden inte är svensk medborgare med har bott i Sverige sedan minst ett år,
4) svaranden bor i Sverige,
5) om saken rör ogiltighet av vigsel eller
6) om det i annat fall finns särskilda skäl att talan bör prövas här.


I paragrafen ovan nämns att personerna i fråga ska ha hemvist i Sverige. Begreppet hemvist innebär att personen/personerna ska vara bosatta i Sverige och att bosättningen ska med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt anses vara stadigvarande (7 kap. 2 § IÄL).

Vad gäller för dig?
I ditt fall är punkterna 1 och 4 inte tillämpliga eftersom din fru inte har svenskt medborgarskap. Det framgår inte i frågan om du har svenskt medborgarskap, i sådana fall skulle punkten 2 vara tillämplig. Om du inte har svenskt medborgarskap men har bott i Sverige i minst 1 år kan punkten 3 tillämpas. Vad gäller punkten 5 förstår jag det som att er äktenskapsskillnad inte handlar om ogiltighet av vigsel, därmed är den inte tillämplig. I övrigt finns det en sista punkt som i vissa fall kan ge svensk domstol att pröva utländsk äktenskapsskillnad även fast de 5 första punkterna inte kan tillämpas.

Därmed borde du ha rätt att ansöka om äktenskapsskillnad i Sverige.

Hur du ansöker om äktenskapsskillnad
Prövningen av äktenskapsskillnad i Sverige ska som huvudregel göras enligt svensk lag (3 kap. 4 § första stycket IÄL). Enligt svensk lag kan antingen båda ni gemensamt eller en av er ansöka om äktenskapsskillnad. I det fall någon av er inte har barn som är under 16 år och ni är ense om att ni vill upphäva ert äktenskap kan detta göras utan betänketid. Du nämner att ni inte har några gemensamma barn, men betänketid på sex månader gäller oavsett om barnen är gemensamma eller om bara en av er har vårdnad av barn under 16 år (5 kap. 1-3 § äktenskapsbalken).

Ansökan om äktenskapsskillnad skickas till tingsrätten. På domstolens hemsida (domstol.se) kan ni hitta ansökningsblanketter och instruktioner för hur ni ska gå tillväga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen eller kontakta någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Vänligen,

Kamile RumsaiteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000