Kan man skilja sig i Sverige om man gift sig utomlands

Hej!

Jag vill skilja mig från min amerikanska man. Är svensk medborgare. Han går tyvärr inte med på det. Vårt giftermål är endast folkbokförd i USA. Jag undrar om jag kan skilja mig här i Sverige, på egen hand. Och sedan legalisera det därborta. Hur går jag tillväga utan att jag ska behöva åka dit och ta kontakt med en amerikansk advokatbyrå? Är det ens möjligt? Blir vår skilsmässa giltig i USA om jag skiljer mig från honom här i Sverige, enligt svenskt lag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ansöker om skilsmässa i Sverige om man gift sig enligt utländsk lag. Eftersom ni gift er utomlands, måste det först utredas om du faktiskt kan ansöka om skilsmässa här i Sverige. När man gift sig enligt utländsk lag, finns reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

För att skilsmässa ska kunna vara aktuellt i Sverige, krävs det först och främst att äktenskapet är giltigt även i Sverige. Detta kan vi då se i 1 kap. 7 §,att för att äktenskapet som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige så ska det vara giltigt i den stat där det ingicks. Jag utgår från att ni har gift er på ett lagligt sätt i USA och därav är alltså kravet uppfyllt för att det även ska vara lagligt i Sverige.

I 1 kap. 7 § 2 st.regleras det speciellt då parterna som ingår äktenskap har olika medborgarskap eller olika hemvister. Om denna situationen föreligger, att ni har olika medborgarskap och du ej haft för avsikt att ha stadigvarande bostad i USA, gäller alltså att kravet i 2 st är uppfyllt. Kravet säger då att äktenskapet måste vara giltigt enligt lagarna i båda länderna för att anses som ett giltigt äktenskap. Det är därför relevant att veta om det finns äktenskapshinder för ert äktenskap i Sverige, annars kan det inte anses som ett giltigt äktenskap. Exempel på äktenskapshinder är om någon av er var under 18 år, att ni var släkt, eller någon av er redan var gift vid tillfället för giftermålet. Mer om äktenskapshinder finns i 2 kap. Äktenskapsbalken. Detta kan du även se i 1 kap. 8a § som säger att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det skulle funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag vid tidpunkten för äktenskapets ingående och minst en av parterna var svensk medborgare. Exempelvis: om någon av er var under 18 år vid tidpunkten för giftermålet skulle äktenskapet inte vara giltigt i Sverige.

Om jag då utgår från att ert äktenskap anses giltigt enligt svensk lag och amerikansk lag betyder det att äktenskapet är giltigt här i Sverige. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om käranden (du) är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här vilket kan ses i 3 kap. 2 § 2 punkten. Talan om äktenskapsskillnad prövas sedan enligt svensk lag,3 kap. 4 §.

Var kan man vända sig?
För att ansöka om skilsmässa, ska du vända dig till den tingsrätt din kommun tillhör. Eftersom det bara är du som vill skilja dig kan du upprätta en stämningsansökan. Om du känner för att få mer juridisk hjälp angående ansökan om skilsmässa, kan du exempelvis vända dig till en advokatbyrå. Det finns även en del digitala tjänster som erbjuder hjälp med skilsmässoansökan.

Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000