FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/10/2019

Kan man sälja giftorättsgods

Hej. Min pappa gick bort i maj 2019, han bodde på ett vårdboende och led av demens. Han och hans fru (som inte är min mamma) ägde ett hus tillsammans som hon sålde 2018. Hon köpte en bostadsrätt som hon nu säger att det är hennes egendom. Hon har sålt allt som dom hade i hemmet också. Nu undrar jag om inte lägenheten ska ingå i bouppteckningen eller jag ärver bara de pengar min pappa har kvar på banken och där är inga pengar från huset som hon sålt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsskillnad

När ett äktenskap upplöses det vill säga genom äktenskapsskillnad, att man skiljer sig eller att en person dör, ska det göras en bodelning. Det betyder att makarnas egendom ska fördelas dem emellan. Detta framgår av 9 kap 1 § äktenskapsbalken.

Bodelning

Bodelning görs efter den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inom till tingsrätten. Detta brukar kallas för "den kritiska tidpunkten". Det betyder helt enkelt att allt räknas från denna tidpunkt, allt som makarna ägde räknas från den tidpunkten, 9 kap 2 § äktenskapsbalken. Därmed räknas vad egendomen var värd och vilka skulder makarna har vid den tidpunkten. Det som sker därefter är att en bouppteckning ska göras där ens tillgångar och skulder räknas upp, 9 kap 7 § äktenskapsbalken. Efter det att bodelning skett med lottläggning 11 kap 1 § äktenskapsbalken, kommer den summan man har i giftorättsgods dras av med de skulder man har. Alltså de tillgångar man har minus de skulder man har, 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Av vad som sedan återstår av makarnas giftorättsgods (all gemensam egendom minus de skulder båda har) ska delas i hälften, 11 kap 3 § äktenskapsbalken.

När din pappa fortfarande är i livet

Din pappas fru har rätten att sälja och spendera deras pengar som hon själv vill. Det är deras pengar, likväl som du kan spendera dina pengar med din man hur du vill. Men att sälja en samägd egendom är någonting helt annat. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken står det att all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Det framgår vidare av 7 kap 5 § Äktenskapsbalken att en make får inte utan samtycke sälja makarnas gemensamma bostad utan den andre makens tillstånd. Det betyder helt enkelt att hon inte har rätten att sälja huset utan din pappas medgivande.

Lägenheten

Eftersom hon köpte lägenheten under tiden de var gifta, är det giftorättsgods. Dessutom hade hon inte rätten att sälja huset, som jag skrev ovan. All egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom, vilket denna lägenhet inte är! Av 7 kap 9 § Äktenskapsbalken framgår det att om ett samtycke inte skett eller om detta skett till en nackdel för den andra maken, ska domstolen förklara denna rättshandling ogiltig (det vill säga försäljningen) och egendomen ska återgå. Detsamma gäller för dödsboet, alltså för dig. Men om förvärvaren är i god tro om försäljningen, ska den inte förklarar ogiltig (förmodligen är denna person i god tro).

Arv

Du har rätt att få ut ditt arv från din pappa, det betyder att hälften som är deras gemensamma giftorättsgods är ditt och lägenheten ingår därmed där också! Din pappas fru har därmed fel.

Om du vill ha mer hjälp i denna fråga, är det bara att kontakta mig igen eller våra jurister här på Lawline! Hoppas allt löser sig!

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra WredeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”